Investicinių sprendimų valdymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicinių sprendimų valdymas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006.
Pages:
374 p
Series:
Mokslinės monografijos
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTTarp sukurtų ar kitaip įgytų ir būsimiems poreikiams tenkinti mobilizuotų išteklių išskirtinė vieta tenka investicijoms, kurios nuožmios rinkos sąlygomis įvardijamos kaip kapitalo įsigijimas, siekiant pelno ateityje. Kadangi investavimo krypčių spektras, prasidėjęs nuo ilgalaikių gamybos ar negamybinių priemonių kūrimo, pastaruoju metu vis labiau besiplečiantis link labai sofistikuotų gamtosaugos, tvarios plėtros ir žmogaus intelekto galių ugdymo problemų sprendimo, todėl tampa akivaizdu, kad reikalinga kaupti ir puoselėti išmintį, kuria remiantis galėtume pasakyti, kur ir kiek investuoti, kad laukiamo pelno arba galimos netekties išvengimo mastai būtų didžiausi. Ši žinių sritis yra įvardijama investicinių sprendimų valdymu. Kartu investavimas yra ta veiklos sritis, kuri yra labiausiai paveikiama tiek globalių, tiek lokalių įvykių ir veiksnių, sukeliančių galimybių riziką ir neapibrėžtį. Ir jeigu kai kuriose veiklos srityse sprendimai gali būti daromi pasitelkiant ateities vienareikšmės galimybės modelį, tai priimant investavimo sprendimus, neatsižvelgus į visą ateities galimybių spektrą, sėkmės atvejis turėtų būti tik išimtis iš garantuotos nesėkmės. Rengiant monografiją, buvo siekta susisteminti bendras žinias apie investavimo procesą, jo dalyvius ir aplinką, inventorizuoti pelningumo matavimo metodus plačiai investavimo priemonių klasei, pasitelkti portfelio sprendinius kaip fundamentalią daugiakriterinių sprendimų klasę, atsižvelgti į rizikos kiekybinio matavimo ir ekonominio įvertinimo būtinumą tiek siekiant paskirų investavimo priemonių, tiek jų portfelių pelningumo. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Savitarpio fondai; Pelnas; Investavimas; Pelningumas; Verslas; Mutual funds; Profit; Investment; Profiatability; Business.

ENInvestments take an exceptional place in the created or otherwise acquired resources mobilised to satisfy current and future needs. Under conditions of fierce market competition such investments are identified as capital acquisition with a prospect of future profit. Considering that the scope of investment trends which started from the creation of long-term production or non-production instruments has recently expanded to cover more sophisticated solutions to problems of nature protection, sustainable development or development of human intellectual potential, the need to acquire and cherish wisdom on how much and where to investment is an obvious must in order to maximise potential profit and minimise potential losses. This area of knowledge is defined as investment solutions management. Moreover, investments are most sensitive to global and local events or factors giving rise to opportunity risk and lack of clarity. Unlike other areas of activity where decisions can be made on the basis of a single opportunity model, investment solutions call for a comprehensive approach; denial of this principle may result in success being only an exception from a guaranteed failure. The compilation of the monograph was made with the aim of systemising common knowledge on investment process, its actors and environment, taking stock of profitability measurement methods of investment instruments, utilising portfolio solutions as a fundamental class of multi-criteria solutions, taking into account the need for quantitative measuring of individual investment instruments or their portfolios.

ISBN:
9955201266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5509
Updated:
2014-01-18 17:22:02
Metrics:
Views: 90
Export: