Socialinės įmonių atsakomybės ir efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo įgyvendinimas dalykinės etikos priemonėmis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės įmonių atsakomybės ir efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo įgyvendinimas dalykinės etikos priemonėmis
Alternative Title:
Realization of corporate social responsibility and effective human resource management by ethics tools
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 36, p. 193-212
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTPastarojo dešimtmečio pokyčiai versle rodo, kad ilgalaikio konkurencingumo siekiančios organizacijos yra priverstos skirti dėmesį savo suinteresuotųjų lūkesčiams ir elgtis socialiai atsakingai jų atžvilgiu. Autoriai atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos, nevyriausybinių organizacijų, atsakingų vartotojų iniciatyvas, skatinančias įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), ir pažymi, jog nepaisydamos socialinių-etinių veiklos aspektų Lietuvos organizacijos didina verslo riziką, mažina savo žmogiškuosius išteklius ir konkurencingumą. Tai riboja šalies darnaus vystymosi galimybes ilgalaikėje perspektyvoje. Šiuo požiūriu ypač žalingi nekokybiški darbdavių ir darbuotojų tarpusavio santykiai, kuriems trūksta pagarbos, pasitikėjimo, rūpesčio. Autoriai teigia, kad šias ir kitas etines problemas gali padėti spręsti dalykinės etikos priemonės – etikos kodeksas, etikos mokymai, apskritojo stalo diskusijos, etinis auditas etc. Straipsnyje atskleidžiama, kaip šiomis priemonėmis galima įtvirtinti ĮSA, humanizuoti darbo santykius, naikinti Lietuvos organizacijose pasitaikančias etines problemas, formuoti bei vystyti žmogiškųjų išteklių savybes, galinčias suteikti organizacijai konkurencinį pranašumą. Pagrindžiamos dalykinės etikos priemonių galimybės didinti organizacijos veiklos efektyvumą, kurti konkurencinį pranašumą bei darnaus vystymosi perspektyvas. Tuo įrodoma ir ekonominė įmonių socialinės atsakomybės nauda verslui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė įmonių atsakomybė; Korporatyvinė socialinė atsakomybė; Etinės dimensijos; Suinteresuotieji; Žmogiškieji ištekliai; Verslo etika; Etikos instrumentai; Corporate social resposibility (CSR); Ethical dimensions; Stakeholders; Human resource management; Business ethics; Ethics tools.

ENThe tendencies of business development during the last decade indicate that in order to achieve long-term competitiveness, organizations are made to consider their stakeholders’ expectations and behave in a socially responsible way. The authors draw attention to the initiatives of the European Union, non-governmental organizations, responsible consumers which promote corporate social responsibility (CSR) and argue that by disregarding the socio-ethical aspects of their performance Lithuanian businesses increase their risks, diminish human resources and competitiveness. In the long-term, that weakens the possibilities of the country’s sustainable development. In this respect, low quality interrelations between the employer and the employee which are characterized by lack of respect, trust, care are particularly harmful. The authors suggest that these and other ethical problems could be solved with the tools of business ethics, i.e. ethics code, ethics training, round-table discussions, ethics audit etc. They discuss how the tools can contribute to establishing CSR, humanizing employer-employee interrelations, solving ethical problems in Lithuanian organizations, forming and developing the characteristics of human resources that can create an organization’s competitive advantage. In this way, the potential of business ethics tools to increase effectiveness of organizational performance, create competitive advantage and perspectives of sustainable development are reasoned and the arguments for economic benefit of social responsibility to business are provided. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/240
Updated:
2018-12-17 11:31:47
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: