The Diagnostics of mobbing as discrimination in employee relations aiming to improve the organizational climate in Lithuanian organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Diagnostics of mobbing as discrimination in employee relations aiming to improve the organizational climate in Lithuanian organizations
Alternative Title:
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 2 (21), p. 173-184
Keywords:
LT
Diagnozavimas; Mobingas, discriminacija, darbuotojų santykiai, organizacinis klimatas, diagnozavimas; Mobingas, diskriminacija, darbuotojų santykiai, organizacijos klimatas,.
EN
Mobbing, discrimination, employee relations, organizational climate, diagnostic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama darbuotojų santykių disfunkcija pasireiškianti diskriminuojančiais mobingo veiksmais. Analizuojant socialinėje aplinkoje egzistuojančių prietarų, stereotipų įtaką darbuotojų elgsenai patikslinama ir praplečiama mobingo definicija. Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose traktuojamas kaip ilgalaikis, užpuolimų dažnumu ir puolimo trukme apibrėžiamas diskriminuojančio pobūdžio psichologinis teroras darbo aplinkoje, kuriuo aukai sukeliamas psichologinis diskomfortas, skausmas, neigiamai paveikiama jos socialinė, profesinė elgsena. Aptariamos reiškinio pasekmės aukai ir organizacijai, jos klimatui. Organizacijos klimatas analizuojamas kaip organizacijos kultūros dalis, išryškinama jo sandara. Konstatuojamas mobingo intensyvumo ir organizacijos klimato būklės sąryšis, analizuojama koreliacija tarp mobingo ir klimato dimensijų. Straipsnyje aparašomas sudarytas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose gerinant Lietuvos organizacijų klimatą diagnozavimo modelis, leidžiantis įvertinti klimato būklę ir mobingo raišką pagal išskirtas dimensijas. [...] Empiriniu tyrimu, apklausiant skirtingų veiklos, viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų respondentus, atskleista mobingo raiška organizacijose ir organizacijų klimato būklė. Patikrinamos iškeltos hipotezės. Pateikiami vadybiniai sprendimai mobingui kaip diskriminacijai darbuotojų santykiuose minimizuoti bei klimatui gerinti. [Iš leidinio]

ENThe dysfunction of employee relations, which manifest in discriminating actions of mobbing is analyzed in the article. When analysing the influence of superstitions and stereotypes existing in social environment upon employees’ behaviour, the definition of mobbing is specified and expanded. The article presents the diagnostic model of mobbing as discrimination in employee relations in order to improve the climate of Lithuanian organizations, which allows estimating of the state of climate and the expression of mobbing according to distinguished dimensions. The formulated hypotheses have been checked. Managerial decisions for minimizing mobbing as discrimination in employees’ relations and improvement of climate are presented. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26728
Updated:
2018-12-17 12:44:32
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: