Įmonių socialinė atsakomybė ekonominės krizės sąlygomis Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinė atsakomybė ekonominės krizės sąlygomis Lietuvoje
Alternative Title:
Corporate social responsibility during economic crisis in Lithuania
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2009, t. 3, Nr. 1, p. 143-162
Keywords:
LT
Ekonominė krizė; Įmonių finansiniai rodikliai; Įmonių socialinė atsakomybė.
EN
Business finansial performance; Corporate social responsibility; Economic crisis; Ekonominė krizė; Įmonių finansiniai rodikliai; Įmonių socialinė atsakomybė.
Summary / Abstract:

LTĮmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) tampa sėkmingo verslo strategijos dalimi, įmonės rūpesčiu tiek ekonominių, tiek socialinių tikslų realizavimo vardan. Darbo tikslas - atlikti socialiai atsakingų įmonių Lietuvoje analizę bei įvertinti įmonių socialinės atsakomybės pokyčius ir jos daromą įtaką įmonių veiklos rodikliams ekonominės krizės sąlygomis Lietuvoje. ĮSA sąvoka Lietuvoje yra daugiau susijusi su humaniško arba atsakingo verslo sąvoka. Empiriniam tyrimui naudojami duomenys buvo gauti atlikus tikslinę Lietuvoje veikiančių įmonių apklausą. Tyrimo rezultatai parodė, jog ekonominė krizė neigiamai įtakoja socialiai atsakingas įmones Lietuvoje, kadangi daugiau kaip pusė (63 %) įmonių pažymėjo, kad ekonominės krizės sąlygomis ketina mažinti išlaidas įmonių socialinei atsakomybei. Dauguma įmonių įvardijo, jog mažindamos išlaidas socialinei atsakomybei, atsižvelgia į jos daromą įtaką įmonės įvaizdžiui visuomenėje (93 %) bei kaip tai įtakoja įmonių finansinius rezultatus (93 %). Gauti rezultatai parodo, kad Lietuvos įmonėms socialinė atsakomybė yra įmonės strategijos dalis, leidžianti padidinti finansinius rodiklius, jos įvaizdį bei konkurencinį pranašumą. Dauguma socialiai atsakingų įmonių (63 %) nepritarė teiginiui, kad ĮSA yra galimybė įmonei išgyventi ekonominės krizės sąlygomis. Visos socialiai atsakingos įmonės pritarė, jog socialinė atsakomybė teikia vidinius ir išorinius organizacijos privalumus.

ENCorporate social responsibility becomes part of successful business strategy as well as a concern of a company on its path towards the realisation of its social and economic aims. The aim of the work is to perform an analysis of socially responsible companies in Lithuania and assess changes in corporate social responsibility and its impact on corporate operation indicators in the context of economic crisis in Lithuania. The concept of CSR in Lithuania is more related to the concept of humanism or responsible business. The data used for the empirical research were obtained from a targeted survey of companies operating in Lithuania. The results of the research revealed that the economic crisis has a negative impact on socially responsible companies in Lithuania, since more than half (63%) of companies noted that they intend to decrease their expenses on corporate social responsibility in the context of the economic crisis. The majority of companies stated that by reducing social responsibility expenses, they consider its impact on the image of a company in society (93%) and the way it influences companies’ financial results. The obtained results indicated that Lithuanian companies regard corporate social responsibility as part of a company’s strategy allowing increasing financial resources, and improving its image and competitive advantage. The majority of socially responsible companies (63%) did not agree with the statement that CSR is a possibility for a company to survive under the conditions of the economic crisis. All socially responsible companies agreed that social responsibility provides internal and external advantages for the organisation.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24969
Updated:
2018-12-17 12:38:33
Metrics:
Views: 22    Downloads: 11
Export: