Mobbing diagnosis instrument: stages of construction, structure and connectedness of criteria

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mobbing diagnosis instrument: stages of construction, structure and connectedness of criteria
Alternative Title:
Mobingo diagnozavimo instrumentas: konstravimo etapai, struktūra ir kriterijų susietumas
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2011, Vol. 12, no. 2, p. 400-416
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Darbuotojai / Workers; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTMobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant organizacijų klimatą, procesą sudarė penki etapai. Taikant teorinę analizę buvo išskirtos pagrindinės instrumento charakteristikos, sudaryta anketa pirmajam ekspertiniam vertinimui, kurioje pateikti tyrimo objektą atitinkantys kriterijai (pirmasis ekspertų vertinimas), remiantis ekspertų išvadomis, siūlymais ir kriterijų svorio vidurkiais, sudaryta anketa antrajam vertinimui, pateikiant kriterijus atitinkančius rodiklius (antrasis ekspertų vertinimas). Nustačius kriterijų svorių vidurkį ir itin sumažinus rodiklių skaičių, instrumentas parengtas diagnostiniam žvalgomajam tyrimui. Atlikus tyrimą, pakoreguoti žvalgomojo tyrimo metu atskleisti instrumento trūkumai, padėję parengti jį pagrindiniam tyrimui: išskirtos keturios charakteristikos (mobingo požymiai; mobingo veiksmai; papildomi mobingo požymiai; organizacijos klimatas), kurias sudaro 27 kriterijai, išsiskaidantys į 156 indikatorius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotoju santykiai; Darbuotojų santykiai; Diagnozavimas; Diskriminacija; Instrumento formavimas; Interkoreliacija; Mobingas; Organizacijos klimatas; Diagnosis; Discrimination; Employee relations; Instrument development; Intercorrelations; Mobbing; Organisational climate.

ENThe article deals with mobbing diagnosis criteria in instruments designed by foreign scientists; it presents the process of development of the instrument for diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations, designed by the authors, which involves five main stages. The results of expert assessment and their impact on further development of the instrument are discussed in more detail. The detailed structure of the instrument is presented, distinguishing characteristics and criteria and revealing some fragments of indicators in the article. The analysis of intercorrelations has confirmed especially high reliability of interconnectedness of criteria, i.e. 0.001. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29754
Updated:
2021-04-14 13:01:00
Metrics:
Views: 24
Export: