Polinkis emigruoti: priežasčių paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Polinkis emigruoti: priežasčių paieškos
Alternative Title:
Propensity to emigrate: driving forces’ search
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2008, [t.] 9, Nr. 4, p. 253-260
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Migracija / Migration; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ieškoma naujų polinkio emigruoti aspektų. Šiuo tikslu autorės apžvelgia emigracijos teorijų raidą, sugretina jas su faktinėmis šių laikų emigracijos tendencijomis Europos Sąjungoje. Nors itin akcentuojami ekonominiai motyvai emigruoti yra gana stiprūs, jie neduoda atsakymo, kodėl panašiai išsivysčiusios šalys demonstruoja skirtingą polinkį emigruoti. Straipsnyje pažymima, kad kvalifikuota ir nekvalifikuota darbo jėga sudaro skirtingas rinkas. Nagrinėjamos kvalifikuotos darbo jėgos polinkio emigruoti priežastys. Siekiant atskleisti kvalifikuotos darbo jėgos paklausos kitimo kryptis šalyje, sugretinama statistikos duomenimis išreikšta Lietuvos ūkio struktūra, aukštųjų mokyklų absolventų skaičiaus kitimas bei 1001-os įmonės respondentės nuomonė apie kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą bei paklausą. Gauti rezultatai atskleidžia naujų kvalifikuotos darbo jėgos emigravimo motyvų aspektų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracijos motyvai; Kvalifikuota darbo jėga; Emigracija Lietuvoje; Emigration motives; qualified labour force; Emigration in Lithuania.

ENPresented paper aims to reveal new aspects of propensity to emigrate. Overview of prevailing emigration theories is being followed by insight into current emigration tendencies in the European Union. Authors point out, that, despite economic driving forces are rather significant, they alone can not explain why similarly developed countries demonstrate different propensity to emigrate. Difference between qualified and low-qualified labour markets has been distinguished. Driving forces initiating emigration of qualified labour force are being discussed by taking a closer look at supply and demand of knowledge susceptible employees. Structure of Lithuanian economy, number of universities' graduates, and responses of 1001 business enterprises about supply and demand of high-skilled employees have been taken into account. Applied approach let to reveal new aspects of qualified labour force emigration motives. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18136
Updated:
2018-12-17 12:17:41
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: