Emigracijos ir reemigracijos situacija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigracijos ir reemigracijos situacija Lietuvoje
Alternative Title:
Emigration and remigration situation in Lithuania
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 1 (14), p. 27-32
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Migracija / Migration; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTLyginant su kitais demografiniais reiškiniais, emigracija įgyja vis didesnę reikšmę pastaraisiais dešimtmečiais. Globalizacija skatindama emigraciją leidžia žmonėms visame pasaulyje ieškoti geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, realizuoti savo idėjas ir galimybes, bet tai teigiamas globalios darbo rinkos aspektas, netinkantis atskiroms valstybėms. Emigracijos problematika globalizacijos sąlygomis Lietuvai ypač aktuali, nes dideli emigracijos mastai jau kelia grėsmę socialiniam ir ekonominiam stabilumui, kadangi jaučiamas darbuotojų trūkumas kai kuriuose ekonomikos sektoriuose, stabdomas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas ir verslo plėtra. Analizuotoje mokslinėje literatūroje emigracijos ir imigracijos teorijos neišskiriamos atskirai, migracijos procesas analizuojamas bendrai. Todėl straipsnyje tiek imigraciją, tiek emigraciją, analizuojančios teorijos pritaikomos migracijos proceso analizei. Mokslinėje literatūroje priimta migracijos teorijas skirstyti į 6 pagrindines grupes, kuriose akcentuojamas skirtingas požiūris į migracijos procesą. Šiame straipsnyje pateikiama pastarųjų aštuonerių metų emigracijos situacija Lietuvoje, aptariami reemigraciją stabdantys veiksniai ir siūlymai pastarojo proceso skatinimui. Gauti rezultatai rodo, kad nepaisant gerėjusios ekonominės situacijos šalyje, emigracijos srautas didėjo. Siekiant mažinti emigracijos srautus svarbu ne tik gerinti situaciją Lietuvoje, bet ir ieškoti būdų emigravusių asmenų susigrąžinimui. Pastaraisiais metais kardinaliai pasikeitusi ekonominė situacija ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, verčia ieškoti naujų šių procesų valdymo būdų. Emigracija nėra vienpusis judėjimas. Vyresnės kartos emigrantai retai, bet grįžta. Dėl naujų emigrantų grįžimo, turėtų būti pasiruošta iš anksto.Tikėtina, kad tie, kurie išvyko studijuoti, grįš savo darbingu periodu ir galės pritaikyti savo įgūdžius bei žinias Lietuvoje. Konkrečių priemonių siekiant skatinti reemigraciją dar kol kas nedaug Lietuvoje. Svarbiausias uždavinys šiandien - informacijos prieinamumo, kaip vienos iš svarbiausių priemonių išsaugant ryšius ir kultūrinę tapatybę, didinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo jėga; Emigrantai (Diaspora); Grįžtamoji migracija; Migracijos teorija; Protų nutekėjimas; Tarptautinė migracija; Brain drain; Brain flow; Emigrants; Immigrants; International migration; Labour force; Migration theory; Remigration; Return migration; Returning migration; The labor force.

ENThe aim of the article is to assess the emigration and remigration situation in Lithuania. The first paragraph provides the analysis of migration theory. The second part is carried out of international flows of emigration from Lithuania analysis. The third part presents disincentives and possible promotion methods of remigration and conclusions. Interest in the phenomenon of migration is not a new phenomenon. The first attempt to analyze the migration process is inthe 19 th century. But most theories are not created specifically to interpret the phenomenon of emigration, in particular, they sought to clarify certain aspects of human behavior, and only later it was adapted to investigate the process of emigration. Many theories are designed to hold the fact analysis. Migration theory analysis shows that the separate models analyze the process parts, stressing one or another aspect. Theoretical model lack of systemic approach, the theories should be seen not as alternatives but as complementary models. Emigration of the country directly depends on the general economic situation, and until there is a standard of living and income difference, so there will be incentives to emigrate. Country's scientific and economic activities targeting to the public needs and increasing the overall standard of living, will stop the "brain drain" and encourage emigrants to return to Lithuania. Today Lithuanian migration is a dynamic and diverse process of modern international migration, which is not isolated from the world of labour current flows. The analysis of emigration situation is based on the Department of Statistics data on the emigration and the basic economic development indicators. The emigration situation analysis shows that emigration is a dynamic and growing scale process, leading to the demographic, social and economic processes in the country.The flow of emigration from Lithuania has increased by 3162 (compared with 2007). It can be stated that the worsening economic situation in Lithuania and unfavourable prognosis encourages the Lithuanians emigrate. According to census data, to 2001 migration was mostly short term, only every eleventh - twelfth of Lithuanian has been absent for more than a year. After Lithuania joined the EU, emigration is usually long term, because EU countries have no longer restrictions on movement of labour. In the beginning of emigration the majority of emigrants were men, women made 48.6 percent. This situation shows the typical first wave of labor emigration. Since 2003 part of emigrated men is decreasing, women's emigration begins to dominate. Such changes indicate that the emigrants began the process of family reunification, which is indirectly indicative of a temporary emigration becoming a long-term emigration. Emigration is not a one-sided movement. Senior generation of emigrants sparsely, but returned. For the return of new emigrants should be prepared in advance. It is likely that those who left for studies will return during their working age and will be able to adapt their skills and knowledge in Lithuania. The number of concrete measures to promote remigration is still very few in Lithuania. The most important task today - increasing information accessibility, as one of the most significant measure to the preservation of relationship and cultural identity. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24373
Updated:
2018-12-17 12:37:53
Metrics:
Views: 101    Downloads: 36
Export: