Jaunimo nedarbo ir emigracijos priklausomybė ir tendencijos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo nedarbo ir emigracijos priklausomybė ir tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Dependence and tendencies of youth unemployment and emigration in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Nedarbas / Unemployment; Priklausomybės / Aaddictions.
Summary / Abstract:

LTEmigracija, kaip aktualus reiškinys, dažnai minima ir aptariama įvairaus pobūdžio tekstuose ir diskursuose. Šios sąvokos vartojimo kontekste išryškėja polinkis ankstesnių laikų emigraciją vertinti neutraliai ar teigiamai, o šiandieninę - daugiausiai negatyviai. Objektyvių, labiau aprašomojo nei vertinamojo pobūdžio kontekstų yra palyginti nedaug, paprastai emigracija suvokiama kaip grėsmė Lietuvai. Pirmoje straipsnio dalyje teoriniu aspektu analizuojama migracijos sąvoka, migracijos skirstymas į grupes ir jai įtaką darantys veiksniai, pateikiama teorinė nedarbo sąvoka ir jo rūšys. Antroje dalyje apžvelgiama bendra ir jaunimo nedarbo bei emigracijos situacija Lietuvoje. Suskaičiuoti koreliacijos rodikliai rodo stiprų jaunimo nedarbo ir emigracijos ryšį. Pateikiami siūlymai esamai padėčiai gerinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Jaunimo nedarbas; Nedarbo ir emigracijos ryšys; Priklausomybė; Correlation; Emigration; Lithuania; The link between unemployment and emigration; Youth unemployment.

ENEmigration is often mentioned and discussed in various kinds of articles as a relevant topic. There are tendencies to treat past emigration neutrally or even positively while emigration nowadays is mostly considered to be a negative action. There are relatively few neutral sources which describe emigration rather than assess it; usually emigration is conceived as threat to Lithuania. The first part of the article is made of theoretical analysis of the migration concept, the sorts of migration and the causes of it, theoretical concept of unemployment and sorts of it. The youth unemployment and emigration in Lithuania is reviewed in the second part. Consists of correlation rates which show relation between youth unemployment and emigration and the suggestions to improve the situation. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82879
Updated:
2020-07-28 20:31:11
Metrics:
Views: 43    Downloads: 10
Export: