Ekonominės ir socialinės emigracijos priežastys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominės ir socialinės emigracijos priežastys
Alternative Title:
Economical and social reasons for emigration
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 79-88
Keywords:
LT
Ekonominės emigracijos priežastys; Emigracija; Migracija; Migracijos teorijos; Socialinės emigracijos priežastys.
EN
Economic reasons for emigration; Emigration; Migration; Social reasons for emigration; Theories of migration.
Summary / Abstract:

LTVienas šiuolaikinės visuomenės raidos bruožų yra nepaprastai išaugusi gyventojų migracija, ypač būdinga pokomunistinėms šalims, tarp jų ir Lietuvai. Straipsnio tyrimo tikslas – nustatyti ekonomines ir socialines emigracijos iš Lietuvos priežastis. Vieni užsienio autoriai daugiau akcentuoja ekonomines migracijos priežastis, kiti svarbesnėmis laiko socialinius veiksnius, treti stengiasi paaiškinti migraciją ekonominių ir socialinių veiksnių kontekste. Pagrindiniai užsienio ir lietuvių autorių išskiriami migraciją skatinantys veiksniai – skirtingas šalių išsivystymo lygis, darbo užmokesčio skirtumai. Nuo 2006 m. pradėjo mažėti ir kasmet mažėjo emigrantų, nedeklaravusiųjų savo išvykimo, skaičius ir bendras emigruojančiųjų Lietuvos gyventojų skaičius. Iki 2006 m. Lietuvai buvo būdinga trumpalaikė, „žvalgybinė“, „bandomoji“ migracija neprarandant sąsajų su gimtąja šalimi, neplanuojant ilgalaikio gyvenamosios vietos pokyčio. Tokio pat pobūdžio migracijos banga prasideda 2008 m. Auganti emigruojančių moterų dalis, stabilus išvykstančiųjų vaikų, jaunimo, pensinio amžiaus žmonių skaičius rodo vykstantį šeimų susijungimo procesą, kuris būdingas yra ilgalaikei negrįžtamąjai migracijai. Didžiausią emigruojančiųjų dalį sudaro kvalifikuoti darbingo amžiaus gyventojai. Tai rodo Lietuvoje vykstantį „protų nutekėjimo“ procesą. Daugiausia emigrantų analizuojamu laikotarpiu išvyko į Didžiąją Britaniją, Airiją, Ispaniją, Vokietiją ir JAV.

ENOne of the development features of nowadays society is an extremely increased migration of people. It is especially characteristic to post-Communistic countries including Lithuania. An aim of the article is to determine economic and social reasons of emigration from Lithuania. Some foreign authors put a bigger emphasis on economic reasons of migration, others treat social factors as more important, the rest try to explain migration in the context of economic and social factors. According to foreign and Lithuanian authors, the main factors influencing migration are different development levels of countries and pay gaps. Since 2006, every year the number of emigrants who did not declare their emigration and a general number of Lithuanian emigrants has been decreasing. Until 2006, the “exploratory”, “experimental” migration was typical to Lithuania; then the relation with the mother country was not lost and the long-term change of the living place was not planned. The same kind migration wave has started in 2008. An increasing number of emigrating women and a stable number of emigrating children, young people and pensioners reveal the process of family reunion which is characteristic to a long-term irreversible migration. The major part of emigrants consists of skilled working-age residents. It reveals the process of “brain drain” in Lithuania. During the analysed period, the majority of emigrants left for Great Britain, Ireland, Spain, Germany and the USA.

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27736
Updated:
2018-12-17 12:46:38
Metrics:
Views: 83    Downloads: 3
Export: