Lūkesčių įtaka emigracijai : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lūkesčių įtaka emigracijai: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Expectations influence on emigration : Lithuanian case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 343-349
Keywords:
LT
Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTEmigracijos problematika Lietuvai ypač aktuali, nes dideli emigracijos mastai jau kelia grėsmę socialiniam ir ekonominiam stabilumui. Šiame straipsnyje analizuojami emigraciją įtakojantys veiksniai; ypatinga vieta čia skirta ekonominiams lūkesčiams. Atliktas tyrimas parodė, kad vartotojų lūkesčiai turi įtakos emigracijos srautams, todėl yra būtina tobulinti jų vertinimo metodiką, siekiant išsamesnės ir patikimesnės analizės. Nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu emigracijos srautas didėjo, nors gerėjo ir ekonominiai gyventojų lūkesčiai. Tai reiškia, kad kiti veiksniai turėjo stipresnę įtaką emigracijos srautams. Šių faltorių įtakos įvertinimas galėtų būti tolimesnių tyrimų objektas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Emigracijos veiksniai; Lūkesčiai; Emigration; Emigration determinants; Expectations.

ENThe problems of emigration are especially relevant in Lithuania since the significant volumes of emigration already raise threat to the social and economic stability. The article analyzes the factors, influencing the emigration; a special place is dedicated to the economic expectations. The performed study showed that the consumers’ expectations influence the flows of emigration therefore it is necessary to develop the methodology of their evaluation for the purpose of ensuring a more comprehensive and reliable analysis. It was established that the flows of emigration increased during the time period in question, although the economic expectations of the residents also increased, which means that other factors had a more significant influence on the emigration flows. The evaluation of the said factors could be a subject for further studies.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14710
Updated:
2018-12-17 12:13:05
Metrics:
Views: 52    Downloads: 22
Export: