Makroekonominių veiksnių poveikis žmonių migracijos procesams : teoriniai ir praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominių veiksnių poveikis žmonių migracijos procesams: teoriniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Influence of macroeconomical indicators on migration process: theoretical and practical aspects
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 553-559
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Migracija; Emigracija; Makroekonominiai rodikliai; Migracijos veiksniai.; Migration; Emigration; Macro economical indicators; Migration’s factors.; Migracijos veiksniai; Migration’s factors.
Keywords:
LT
Emigracija / Emigration; Makroekonominiai rodikliai; Migracija / Migration.
EN
Macro economical indicators.
Summary / Abstract:

LTBeveik 200 mln. žmonių - vienas iš 33 - gyvena ne savo gimtojoje šalyje (Centre for Global Development, 2008). Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojamas migracijos procesų teorinis pagrindas. Remiantis analizuotomis ekonomikos teorijomis, antrojoje straipsnio dalyje išskiriami veiksniai, darantys įtaką gyventojų migracijai. Pažymėtini ekonominiai, socialiniai, demografiniai, politiniai, kultūriniai, psichologiniai ir geografiniai veiksniai. Jų vertė kiekvienam individui yra skirtinga ir kinta laike, darbo nevienodą įtaką apsisprendimui emigruoti. Mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analizė leidžia teigti, kad pagrindiniais makroekonominiais migracijos veiksniais yra darbo jėgos paklausos ir pasiūlos bei darbo užmokesčio skirtumai tarptautinėse rinkose. Trečiojoje straipsnio dalyje nagrinėjami emigracijos procesai Lietuvoje. Gauti tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad nors tiriamuoju laikotarpiu nagrinėti rodikliai atspindėjo ekonomikos augimą, jie nebuvo pakankami, kad sumažintų emigracijos mastą. Didžiausią įtaką sprendimui emigruoti turėjo ne "stūmimo", bet "traukos" veiksniai, ypač darbo užmokestis, kuris pagrindinėse lietuvių emigracijos šalyse nuo 3 iki daugiau nei 6 kartų viršijo darbo užmokestį Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENAround 200 million people - one person from thirty three - live not in their native country (Centre for Global Development, 2008). The purpose of this paper is to analyze how macro economical factors influence migration process. Migration theories are analyzed in the first section of this paper. In the next part, factors making influence on migration process are described. Main factors are economical, demographical, social, political, cultural, geographical and psychological. The importance of these factors is different to every person and can change in time. Migration process in Lithuania is described in the third part of the paper. Analysis of scientific literature and migration statistics lets us to say that the main macro economical indicators for migration are labour force's demand and supply and salaries' differences in an international market. Received results demonstrate that even macro economical indicators showed economic growth, this factor was not enough to prevent emigration's increasing in Lithuania. The most important factor was salaries' difference among Lithuania and countries of emigration. This difference varies from 3 up to 6.9 times. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22284
Updated:
2018-12-17 12:31:19
Metrics:
Views: 67    Downloads: 25
Export: