Protų nutekėjimo priežastys ir tendencijos: Lietuvos atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Protų nutekėjimo priežastys ir tendencijos: Lietuvos atvejis: disertacija
Alternative Title:
Reasons and Tendencies of Brain Drain: the Lithuanian Case
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
215 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
  • Dr. disert. santrauka: Brain drain causes and tendencies: the case of Lithuania Kaunas, 2006 35, [1] p
  • Dr. disert. santrauka: Brain drain causes and tendencies: the case of Lithuania Kaunas, 2006 1 kompakt. diskas
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos tikslas – ištirti Lietuvos protų nutekėjimo reiškinio priežastis, tendencijas, jas įtakojančius veiksnius ir atskleisti jų sąsajas su šiuolaikinėmis migracijos procesų interpretacijomis. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama protų nutekėjimo sąvokos interpretacijas, šiuolaikinių migracijos tendencijų pasaulyje ir Lietuvoje apžvalga, teorinių migracijos koncepcijų ir šiuolaikinių empirinių protų nutekėjimo tyrimų apžvalga. Antroje dalyje pristatomas teorinis modelis Lietuvos protų nutekėjimo reiškiniui tirti, metodologinis tyrimo pagrindimas, tiriamųjų imtis ir statistinio apklausos rezultatų apdorojimo būdai. Trečiojoje dalyje analizuojami empirinio Lietuvos protų nutekėjimo tyrimo (internetinės apklausos) rezultatai bei sąsajos su šiuolaikinėmis migracijos interpretacijomis. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is to investigate into the reasons, tendencies of the phenomenon of Lithuanian brain drain, influencing factors and reveal their correlation with the contemporary interpretations of migration processes. The first section of the thesis gives interpretations of the conception of brain drain, the review of contemporary tendencies of migration on the global scale and in Lithuania, as well as the review of theoretical conceptions of migration and modern empirical research of brain drain. The second section presents a theoretical model for exploration of the phenomenon of Lithuanian brain drain, substantiation of methodological research, sample of the respondents and methods of processing of the results of statistical survey. The third section looks into the results of empirical research (internet survey) of Lithuanian brain drain and correlations with the contemporary interpretations of migration.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10736
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 55
Export: