Vilniaus miesto istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Vilniaus miesto istorija
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 2007.
Pages:
475 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Miestas; Miesto įkūrimas; Miesto plėtra; Pagonybė; Krikščionybė; Kovos su kryžiuočiais; Cechai; Prekyba; Spaustuvės; Vilnius; City; Founding of the city; City development; Paganism; Christianity; Fight against the Crusaders; Guilds; Trade; Printing houses.
Contents:
Mykolas Balinskis - Vilniaus miesto istorikas / Vytautas Berenis, P. V-XVI.
Keywords:
LT
Cechai; Kovos su kryžiuočiais; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Senieji tikėjimai / Old religion; Spaustuvės.
Summary / Abstract:

LTLenkų ir lietuvių istoriografijoje Mykolo Balinskio (1794–1864) asmenybė yra neblogai žinoma, tačiau ji niekada nebuvo laikoma ypatinga, padėjusia ateinančioms kartoms formuoti istorinės savimonės pagrindus. M. Balinskis buvo kruopštus, pedantiškas istorikas. Jis gana ryžtingai pasisakė už bendrą lenkiškosios civilizacijos modelį buvusiose abiejų Tautų Respublikos žemėse, nors sykiu suvokė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės istorinį ir kultūrinį savitumą. Būdamas darbštus ir plačių interesų, M. Balinskis Vilniuje pradėjo rinkti su miesto istorija susijusius dokumentus. Jis paliko nemažai istorinių darbų ir apybraižų, dalis jų – rankraščiuose. Bene garsiausias istoriko darbas – tai „Vilniaus akademijos istorija“ ir kartu su Tadu Lipinskiu parengti „Senovės Lenkijos“ trys tomai, kurių vienas skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniam topografiniam aprašymui. Šiuo leidiniu spausdinama M. Balinskio dvitomė „Vilniaus miesto istorija“ lietuviškai leidžiama pirmą kartą. Vilniaus istoriografijos pradininko veikalas, išspausdintas 1836–1837 metais, apima Vilniaus istoriją nuo miesto įkūrimo iki Stepono Batoro mirties. Autorius surinko ir panaudojo daugybę istorijos šaltinių, kurie neišliko iki mūsų dienų. Tai vertingas informacijos šaltinis istorikams, kultūrologams ir visiems skaitytojams, besidomintiems senąja Vilniaus miesto ir bendra ikikrikščioniškos Lietuvos valstybės istorija.

ENMichał Baliński (1794-1864) is a rather well-known persona in Polish and Lithuanian historiography even if never seen as someone special who helped future generations in shaping foundations of their historic consciousness. M. Baliński was a diligent, scrupulous historian. He was a strong supporter of the joint model of Polish civilization in the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth even if he recognised historic and cultural uniqueness of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). He was hard-working and had a broad spectrum of interests therefore he started collecting documents related to the history of Vilnius while living in the city. He left quite a few historic works and essays part of which were handwritten. The most famous work of M. Baliński is “Vilniaus akademijos istorija” [The History of Vilnius Academy] and three volumes of “Senovės Lenkija” [The Old Poland] which he compiled together with Tymoteusz Lipiński. One of the volumes was dedicated to the historic topographic description of the GDL. It was the first publication of the two volumes of M. Baliński’s “Vilniaus miesto istorija” [The History of Vilnius City] in Lithuanian. This pioneer work on Vilnius historiography was published in 1836-1837 and covered Vilnius history from the beginnings of the city to the time of death of Stephen Bathory. The author collected and used a number of historical sources that did not survive to this day. It’s a valuable information source for historians, cultural researchers and all readers who are interested in the old history of Vilnius and general history of pre-Christian Lithuania.

ISBN:
9785417009075
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39749
Updated:
2013-12-17 22:52:54
Metrics:
Views: 60
Export: