Lithuanian Jewish culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian Jewish culture
Authors:
Editors:
Beconytė, Giedrė, kartografas [ctg]
Edition:
[2-as leid.]
Publication Data:
[Vilnius] : Baltos lankos, 2010.
Pages:
398 p + 1 žml
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilniaus Gaonas; Eišiškės; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Geografija / Geography; Judėjimai / Movements; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Sionizmas / Zionism; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pristatoma išsami litvakų kultūros istorija nuo Eišiškėse rasto antkapio, datuojamo 1171 metais iki šių dienų. Knygoje analizuojamas dramatiškas litvakų likimas, jų kultūros ir idėjų raida ir dabarties aktualijos. Autorius, remdamasis savo mokslinių tyrinėjimų ir ekspedicijų medžiaga, aptaria tradicinę aškenazių rabinų kultūrą, lietuviškas rabiniškas ir kabalistines tradicijas, chasidų-misnagdimų konfliktą, Lietuvos ir Lenkijos žydų Aukso amžių. Aptariama Litos pavadinimo kilmė, apibrėžiamos ir žemėlapiais iliustruojamos Litos teritorijos, analizuojamos štetlo kultūros ypatybės. Plačiai sustojama ties 19–20 amžiaus idėjiniais judėjimais: jidišizmu, hebraizmu, sionizmu, socializmu, nagrinėjamas žydų menas. Knygoje aprašomos litvakų, kurie gyveno tarpukario respublikose, kurie emigravo į Izraelį ir JAV, taip pat žydų, išgyvenusių holokaustą, istorijos. Atskleidžiamos litvakų pastangos, keičiantis aplinkybėms, išlaikyti specifinį dialektą, vertybes, atminimą, pažiūras, tarpusavio ryšius, litvakų kultūrinės sąsajos su kitų kraštų istorija. Autorius atskirą knygos skyrių skiria vienam žymiausių Vilniaus litvakui – Vilniaus Gaonui, jo mokslinei ir kūrybinei veiklai, pamokymams, pristato jo darbus. Knygoje pateikiama Vilniaus Gaono biografija, kurią po jo mirties parašė jo sūnūs. Knygos pabaigoje nagrinėjama modernioji jidiš kultūra. Visoje knygoje stengiamasi parodyti, kaip litvakai praturtino ir formavo kultūrinį Lietuvos paveldą ir kokį pėdsaką paliko Lietuvos ir Rytų Europos istorijoje. Knyga gausiai iliustruoja dar niekur neskebltomis žydų fotografijomis.Reikšminiai žodžiai: Chasidizmas; Geografinė įvairovė; Haskala; Istoriniai įvykiai; Jidiš; Kalbos faktai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos žydų kultūra; Lita; Litvakai; Mistnagdizmas; Musar judėjimas; Paveldas; Personalijos; Vilniaus Gaonas; Geographic diversity; Hasidim; Haskala; Heritage; Historical events; Jidish; Language facts; Lita; Lithuanian Jewish culture; Litvaks; Misnagdim; Musar movement; Personalities; The Gaon of Vilnius.

ENA book comprehensively describes the history of Lithuanian Jews from 1171, the date inscribed on a tombstone that was found in Eišiškės, till now. The book analyses a dramatic destiny of Lithuanian Jews, the development of their culture and ideas and the current topicalities. With reference to his own scientific researches and expeditions, the author describes a traditional culture of Ashkenazi rabbis, the Lithuanian rabbinic and cabbalistic traditions, the Hasidic-Misnagdic conflict and the Golden age of Lithuanian and Polish Jews. The origin of the name Lita is described, its territory is illustrated with the help of maps, and the features of the shtetl culture are analysed. The movements of the 19th–20th c. are analysed in more detail: Yiddishism, Hebraism, Zionism, Socialism and Jews' art. The book describes the history of Lithuanian Jews who lived in an inter-war republic and emigrated to Israel and the USA, and Jews who survived during the Holocaust. It reveals the efforts of Lithuanian Jews to maintain a specific dialect, values, memories, attitudes, relationships and their cultural relations with the history of other countries despite the changing circumstances. A separate chapter is about one of the most famous Lithuanian Jews in Vilnius Vilna Gaon, his scientific and creative activities, examples and works. The book reveals Vilna Gaon's biography that after his death was written by a son. At the end of the book, the modern Yiddish culture is analysed. The books is aimed to show that Lithuanian Jews had made the Lithuanian cultural heritage richer and to indicate their importance in the history of Lithuanian and East Europe. The book is illustrated with the yet unpublished photographs.

ISBN:
9789639776517 (hc)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22853
Updated:
2022-01-25 20:14:33
Metrics:
Views: 44
Export: