Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje
Alternative Title:
Orthodox church in Lithuania in the twentieth century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003.
Pages:
315 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Kovos su katalikybe misija; Lietuvos Respublika; Lietuvos stačiatikių vyskupija 1918-1990; Lietuvos vyskupija; Politinis užsiangažavimas; Politinė ir socialinė integracija; Sovietų Lietuva; Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje; Stačiatikių bažnyčia; Valstybės ir Bažnyčios santykiai; Vienuolynai; Vilniaus stačiatikių seminarija; 20 amžius; Šv. Dvasios brolija; Civil and social integration; Lithuanian Eparchy; Lithuanian Orthodox Church; Lithuanian Orthodox Eparchy in 1918-1990; Monasteries; Orthodox Church; Orthodox missionary brotherhood; Soviet Lithuania; State government-Church relations; Struggle against Catholicism; The Republic of Lithuania; Twentieth century; Vilnius theological seminary.
Contents:
Įvadas — Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje 1918-1940 metais — Lietuvos vyskupija, jos valdymas — Vakarų Europos egzarchatas — Valstybės politika — Stačiatikių cerkvių likimas — Ginčas dėl Kruonio ir Surdegio cerkvių — Stačiatikių šventikai, jų rengimas — Santykiai su kitomis Bažnyčiomis — Atkirtis katalikų prozelitizmui — Stačiatikių integracija į Lietuvos gyvenimą — Vyskupijos pavaldumo klausimas — Stačiatikių Bažnyčios padėtis 1940-1944 metais — 1940-1941 metų permainos — Vokiečių okupacijos metai: metropolito Sergijaus likimas — Lietuvos vyskupija okupacijos metais — Stačiatikių Bažnyčia sovietinėje Lietuvoje — Politinis Stačiatikių Bažnyčios užsiangažavimas — „Kovos su reakcine katalikybe“ misija — Stačiatikių Šv. Dvasios brolija — Vilniaus šventųjų relikvijos — Vilniaus stačiatikių seminarija — Kiti projektai — Parapijos ir šventikai 1944-1958 metais — Stačiatikių Bažnyčios padėtis 1958-1990 metais — Stačiatikių vienuolynai — Mikniškių bendruomenė — Ekumeniniai Bažnyčių ryšiai — Išvados — Priedai: Stačiatikių cerkvės Lietuvoje 1918-1990 metais; 1923 m. gegužės 20 d. „Lietuvos stačiatikių bažnyčios santykiams su Lietuvos vyriausybe normuoti laikinos taisyklės“; 1928 m. gegužės 14 d. Maskvos patriarchijos „Patvirtinimas“; 1928 m. lapkričio 28 d. Maskvos patriarchijos įsakymas; 1926 m. spalio 22 d. stačiatikių raštas dėl Kauno katedros; 1938 m. birželio 9 d. Vyskupijos tarybos aplinkraštis apie unijos propagandos spaudimą; Rusų Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje XX a. istorijos chronologija ir statistika — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — The Orthodox Church In Lithuania In The Twentieth Century. Summary — Православная Церковь в Литве в XX веке. Резюме.
Keywords:
LT
Kovos su katalikybe misija; Respublika; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church; Šv. Dvasios brolija; Valstybės ir Bažnyčios santykiai; Vienuolijos / Monasteries; vyskupija.
Summary / Abstract:

LTKnygoje tiriama Stačiatikių Bažnyčios raida Lietuvoje XX a., ją lėmę politiniai, socialiniai veiksniai. Analizuojama šios Bažnyčios įtaka rusų mažumos pilietinei savimonei, integravimuisi į Lietuvos gyvenimą, santykiai su lietuvių visuomene bei Katalikų Bažnyčia. Tiriama nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918-1940), okupacinės vokiečių (1941-1944) bei sovietų valdžios (1944-1990) konfesinė politika, stačiatikių vyskupijos pavaldumo Maskvos patriarchijai kolizijos, ekumeniniai Bažnyčių ryšiai ir kt. Lentelėje trumpai apžvelgiama visų Lietuvos stačiatikių cerkvių istorija.

ENThe book examines the development of the Orthodox Church in Lithuania in the 20th century and political and social factors that affected it. The work analyses the influence of this Church on the Russian minority’s political awareness and integration into the life of Lithuania, and relations with Lithuanian society and the Catholic Church. The book explores the confession policy of the independent Republic of Lithuania (1918–1940), German (1941–1944) and Soviet occupation authorities (1944–1990), collisions of the subordination of the Orthodox diocese to Moscow patriarchate, the Churches’ ecumenical ties etc. The table provides a brief overview of the history of all Orthodox churches in Lithuania.

ISBN:
9986780527
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20061
Updated:
2021-02-15 14:51:53
Metrics:
Views: 138    Downloads: 31
Export: