Меж Русью и Литвой : западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Меж Русью и Литвой: западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV-первой трети XVI в
Publication Data:
Мосвка : Археографический центр, 1995.
Pages:
291 p
Series:
Исследования по русской истории
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Bajorija; Kunigaikščiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskva; Maskvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, užsienio politika, pasienis, karas, kunigaikštis, rusėniški miestai, valdovo išdavystė, perbėgėliai, taikos sutartis, paliaubų sutartis, stačiatikiai; Miestas; Pasienis; Santykiai; Border; Dukes; Grand Duchy of Moscow, Grand Duchy of Lithuania, foreign policy, frontier, war, duke, Russian cities, betrayal of the ruler, turncoats, peace treaty, ceasefire agreement, orthodoxes; Moscow; Nobility; Relationship; Town.
Contents:
Предисловие ко второму изданию — Введение — Князья и княжества Литовской Руси в период московско-литовского противостояния конца XV - первой трети XVI в. — «Украинные» князья и их уделы во второй половине XV в. — Роль «украинных» князей в борьбе между Русским государством и Великим княжеством Литовским из-за пограничных земель в конце XV в. — Православные князья в Великом княжестве Литовском в начале XVI столетия — Мятеж Глинских. Православные князья и русско-литовские войны первой трети XVI в. — Города Литовской Руси в ситуации выбора между Вильно и Москвой в конце xv - первой трети XVI в. — Города Литовской Руси в политической системе Великого княжества — Позиция городов в период войн Русского государства с Литвой конца XV - первой трети XVI в. — Проблема выбора между Москвой и Литвой в различных городских слоях на рубеже XV-XVI вв. — Политика московского правительства по закреплению новоприсоединенных западных земель (первая треть XVI в.) — Приложение I. Привилей Сигизмунда I Смоленску 1513 г. — Приложение II. Судьбы брянских бояр после 1500 г. —Приложение III. Судьбы смоленских бояр после 1514 г. — Список сокращений — Именной указатель — Указатель географических названий — Список схем и таблиц в тексте — Список карт.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskva; Maskvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, užsienio politika, pasienis, karas, kunigaikštis, rusėniški miestai, valdovo išdavystė, perbėgėliai, taikos sutartis, paliaubų sutartis, stačiatikiai; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Pasienis; Santykiai.
EN
Border; Dukes; Grand Duchy of Moscow, Grand Duchy of Lithuania, foreign policy, frontier, war, duke, Russian cities, betrayal of the ruler, turncoats, peace treaty, ceasefire agreement, orthodoxes; Moscow; Relationship; Town.
Summary / Abstract:

LTTai knyga apie slavų žemių, XV–XVI amžių sandūroje tapusių įtemptos kovos tarp didžiausių Rytų Europos valstybių – Didžiųjų Maskvos ir Lietuvos kunigaikštysčių – arena. Per šį konfliktą rusų valstybė sugebėjo paslinkti toli į vakarus sieną su Lietuva, prijungdama prie savo teritorijos dideles teritorijas, dešimtis miestų ir valsčių. Knygoje analizuojamas viršutinės Okos, Briansko, Smolensko ir kitų žemių, XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje buvusių rusų lietuvių pasienyje, prijungimą prie Maskvos kunigaikštystės. Autoriaus dėmesio centre – vietinių gyventojų – kunigaikščių, bajorų, miestiečių, stačiatikių dvasininkų, savaip sprendusių sudėtingą pasirinkimo tarp dviejų kovojusių valstybių – Maskvos ir Lietuvos kunigaikštystės, problemą, pozicija. Darbas remiasi plačia aprėptimi šaltinių, dalis kurių pirmą kartą autoriaus įvedama į mokslinę vartoseną. Istorinių šaltinių analizė parodė, kad Lietuvos Rusios gyventojai didžiąja dalimi buvo lojalūs Lietuvos valdovams ir aktyviai priešinosi jų žemių prijungimui prie Rusijos. Aršiausi Maskvos priešai buvo dvasininkai ir aukštoji aristokratija. Taip pat paaiškėjo, kad labiau dėl išlikimo LDK sudėtyje kovojo didieji miestai. Pirmasis knygos leidimas (1995) sukėlė platų mokslinį rezonansą ir tapo rimčiausiu apibendrinančiu darbu apie Rusijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius per paskutinius dešimtmečius. Antrojo leidimo tekstas reikšmingai pataisytas ir papildytas, taip pat pridėti žemėlapiai.

ENThe book concerns Slavonic lands that in the intersection of the 15-16th centuries became the focus of battle between largest Eastern European States, the Grand Duchy of Moscow and the Grand Duchy of Lithuania (LDK). During the conflict, the Russian State succeeded in moving the border with Lithuania a long distance to the West by annexing to its territory extensive areas with tens of towns and volosts. The book provides analysis of joining of Oka, Briansk, Smolensk and other lands, located at the Russian and Lithuanian border in the late 15th to the early 16th century, to the Duchy of Moscow. The focus is on position of locals, including dukes, noblemen, townsmen, Orthodox priests who found a unique solution to the complex choice between the two fighting States, the Duchies of Moscow and Lithuania. The paper relies on numerous sources with some introduced to the scientific usage for the first time. The analysis of historic sources has demonstrated that people of Lithuanian Russia were largely loyal to their Lithuanian leaders and showed active resistance to the joining of their lands to Russia. Some of most fierce Moscow opponents largely included clergy and higher aristocracy. The paper also reveals that larger cities fought for staying in the LDK. The first edition of the book in 1995 claimed intensive academic response and provided best summary concerning the relations of Russia and the LDK over last decades. The wording of the second edition received significant improvement and supplement, with maps also included.

ISBN:
5861690111
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27100
Updated:
2022-01-21 19:14:26
Metrics:
Views: 17
Export: