Sutartinių paplitimo suvokimo paradoksai: folkloro ansamblių judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutartinių paplitimo suvokimo paradoksai: folkloro ansamblių judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka
Alternative Title:
Paradoxes inofthe conception ofthe regionai distribution ofsutartinės: the influence of regionalism ideology of the folklore ensembles movement
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 19, p. 314-324. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Etninės muzikos gaivinima; Etninės muzikos gaivinimas; Folkloro ansamblių judėjimas; Folkloro ansamblių judėjimas. regionalizmo ideologija; Regionalizmo ideologija; Regionas; Regioninis paplitimas; Sutartinės; Tyrimo metodika.
EN
Folk music revival; Folklore ensembles movement; Ideology of regionalism; Ideology ofregionalism; Region; Regionai distribution; Regional distribution; Reseach methodology; Research methodology; Sutartinės.
Summary / Abstract:

LTEtninės muzikos gaivinimo praktikos keičia jos regioniškumą, pvz., niveliuodamos įvairovę, kai vienam regionui būdingas žanras ar instrumentas tampa visos šalies etninės muzikos simboliu. Siame kontekste ypač įdomus pasirodo ankstesnio sutartinių regioninio paplitimo suvokimo Lietuvos folkloro ansambliųjudėjime klausimas. Etnomuzikologai sutartines sieja pirmiausia su šiaurės rytų Aukštaitija: nors nesutariama dėl galimo jų paplitimo tolimoje praeityje, bet XX a. jos užfiksuotos daugiausia šiame regione. Sparčiai nykęs ir beveik nebesutinkamas natūralioje aplinkoje, pastaruoju metu šis žanras išpopuliarėjo ir paplito visoje Lietuvoje. Pagrindiniais dabartiniais sutartinių atlikimo židiniais laikytini folkloro ansambliai, pasižymintys savitu požiūriu į gaivinamą folklorą, tinkamąjo atlikimą ir repertuaro pasirinkimą. 2009–2013 m. kokybiniais ir kiekybiniais metodais tiriant, kaip ansambliečiai suvokia ankstesnį sutartinių regioninį paplitimą, išryškėjo įvairios sampratos: sutartinės daugiausia siejamos su Aukštaitija, bet neretai teigiama jas išgirdus kaip vietos dainavimo tradiciją savo kaimuose visoje. Pastaroji nuomonė galėtų reikšti, kad gana nemaža dalis ansambliečių iš tiesų nesuvokia, kas yra sutartinės, arba kad duomenys buvo gauti naudojant netinkamus metodus. Vis dėlto šią nuomonę galima paaiškinti ir specifinės folkloro ansamblių judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka: reikalavimais perimti ir atlikti savo krašto folklorą. Todėl nemažai ansambliečių „prisimena“, kad sutartines pirmiausia išgirdo kaip vietos dainavimo tradiciją savame krašte. [Iš leidinio]

ENThe Ppractices ofthe ethnic music revival change the regionai distribution ofthis music: e.g., unifying regionai diversity and, making a genre or an instrument incident to one region into a symbol of ethnic music ofthe whole country. In this context, questions about the conception ofthe earlier regionai distribution of sutartinės in the Lithuanian folklore ensembles movement are especially interesting. Ethnomusicologists associate sutartinės first and foremost with north-eastern Upper Lithuania: although there are disagreements about the possible distribution of this genre in the distant past, but in the 20th century it has beenwas recorded mainly in this region. The genre was almost completely disappeared inin naturalthe natūrai environment atin the end ofthe 20th century, but lately it was revived, became popular, and spread out throughout the whole Lithuania. The main eontemporary performers of sutartinės are folklore ensembles, which have specific attitudes toward the folklore, suitable performance, and selection of a repertoire. In 2009–2013 the research was carried out using ąualitative and ąuantitative methods in order to find out how members of folklore ensembles perceive the earlier regionai distribution of sutartinės. Diverse eonceptions have been discovered: the members associate sutartinės mainly with Upper Lithuania, but as well quite often claim that they have heard them as a local singing tradition in their own villages throughout the whole country. The latter opinion can mean that either a big large part of the members of folklore ensembles actually do not know what kind of folk songs sutartinės are, or that the data wasere gathered using unsuitable methods. This opinion may also be explained by the influence ofthe specific regionalism ideology ofthe folklore ensemble movement too: the reąuirement to perform the folk songs of someone's own region.Due to this reason a big large part ofthe members of folklore ensembles "remember" that they have heard sutartinės as a local singing tradition in their own regions. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55254
Updated:
2021-01-15 19:49:24
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: