Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas
Alternative Title:
Assessment of the influence of small and medium business support on sustainable development
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 792-798
Keywords:
LT
Parama; Smulkusis ir vidutinis verslas; Verslas; Vertinimas; Darnus vystymasis.
EN
Support; Small and medium business (SME); Business assessment; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTPrasidėjus pasaulio ekonomikos krizei, dėl rinkos nesėkmių SVV tampa labiausiai pažeidžiama ekonomikos grandimi, todėl paramos SVV klausimai yra šiuo metu kaip niekad aktualūs ir, dabartinių deficitinių šalių biudžetų sąlygomis, būtina įvertinti paramą SVV ir parinkti geriausias paramos SVV formas, kurios būtų nukreiptos į ilgalaikės darnios plėtros tikslus, nes valstybės teikiamos subsidijos ir kita parama SVV neturėtų viršyti gaunamos naudos visuomenei dėl SVV rėmimo. Todėl paramą SVV straipsnyje vertinama pagal įtaką darniam vystymuisi, nustatant ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius vertinimo kriterijus. Straipsnyje analizuojami paramos SVV vertinimo indikatoriai, paskaičiuojami indikatorių koreliacijos koeficientai. [Iš leidinio]

ENBeginning of the global economic crisis on the SMB market failures are most vulnerable to economic unit, the support for SMB questions is now more topical than ever, and the budgetary deficit of the current conditions, it is necessary to assess the contribution of SMB and to choose the best forms of support to SMB, which are geared to the long-term sustainable Development Goals, because state grants and other support to SMB should not exceed the benefit to the public for SMB promotion. Therefore, assistance to SMB to be valued under influence sustainable development, identifying the economic, social and environmental criteria. The paper analyzes the contribution of SMB assessment indicators, the indicator calculated on the correlation coefficients. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32638
Updated:
2021-01-21 17:31:56
Metrics:
Views: 27    Downloads: 19
Export: