The Role of government in venture capital market : Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of government in venture capital market: Lithuanian case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 345-351
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rizikos kapitalas; Finansų politika; JEREMIE iniciatyva; Venture capital; Financing policy; JEREMIE initiative.
Keywords:
LT
Finansų politika; JEREMIE iniciatyva; Rizikos kapitalas.
EN
Financing policy; JEREMIE initiative; Venture capital.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vyriausybės vaidmuo rizikos kapitalo rinkoje Lietuvos pavyzdžiu. Pastebima, kad yra nemažai mokslinių tyrimų, kuriuose nagrinėjamas vyriausybės vaidmuo rizikos kapitalo rinkoje, tačiau vis dar maža tyrimų, kuriose nagrinėjamos mažų šalių rinkos. Apibrėžtas straipsnio tyrimo tikslas – išanalizuoti vyriausybės vaidmenį investuojant į rizikos kapitalo fondus Lietuvoje smulkių ir vidutinių įmonių aplinkoje. Tikslui įgyvendinti numatyta identifikuoti rizikos kapitalo įtaką skatinant inovacijas mažose ir vidutinėse įmonėse. Ištirti vyriausybės vaidmenį plėtojant rizikos kapitalo rinką. Taip pat numatyta ištirti esamą rizikos kapitalo rinką Lietuvoje. Tyrimo metu atlikta mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas ir sisteminimas, taip pat statistinių duomenų analizė. Atlikus tyrimą nustatyta, kad rizikos kapitalas yra labai svarbus smulkioms ir vidutinėms įmonėms generuojant inovacijas, tad pastarojo vaidmuo finansuojant tokias įmones yra labai svarbus kiekvienos valstybės finansų politikoje. Esminė tyrimo išvada ta, kad vyriausybės ir struktūriniai fondai atlieka svarbų vaidmenį smulkių ir vidutinių įmonių aplinkoje, investuojant į rizikos kapitalo fondus Lietuvoje. Be to, tyrimų analizė rizikos kapitalo finansavimo taikymo srityje parodė, kad vyriausybės įsikišimas į rizikos kapitalą turi būti atsakingai įvertintas ir inovatyvios smulkios ir vidutinės įmonės gali turėti naudos iš to.

ENDespite the growing number of papers dealing with governments’ intervention in venture capital market, there is a lack of research dealing with the public initiatives in developing of venture capital markets in small countries. Thus, the purpose of this article is to identify the role of government in flourishing small and medium sized enterprises environment through investing in venture capital funds in Lithuania. In the context of 2007 recession the venture capitalists investments became illiquid therefore they experienced losses and are more cautiously with investments. Lack of venture capital financing can have huge after-effect on the Economy because many fledgling ventures can suffer and go bankrupt. Thus, governments’ intervention in venture capital funds can raise the reputation of such funds and therefore to attract more money from private and institutional investors. In this article we will analyse theoretical background for the establishing of mixed venture capital funds and explore the present state of developing of such funds in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31299
Updated:
2018-12-17 13:02:39
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: