Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Vidurio Europoje : tyrimo "Smulkaus ir vidutinio verslo sąlygos" 1997-2001 m. rezultatai

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Vidurio Europoje: tyrimo "Smulkaus ir vidutinio verslo sąlygos" 1997-2001 m. rezultatai
Publication Data:
Vilnius : Viešoji įstaiga "Statistikos tyrimai", 2002.
Pages:
227 p
Notes:
Bibliografija tekste. Reikšminiai žodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas; Tyrimo metodologija; Ekonomikos plėtra; Socialinis stabilumas; Įmonių būklė; Įmonių veikla; Finansavimo šaltiniai; Verslo vystymas; Mokesčiai; Small and medium business (SME); Research methodology; Economic development; Social stability; Condition of enterprises; Business activities; Sources of funding; Business development; Taxes.
Contents:
Vyriausybės politika verslo skatinimo srityje — Smulkus ir vidutinis verslas - svarbus ekonominis plėtros ir socialinio stabilumo veiksnys — Tyrimo metodologija ir tikslai — Tyrimo imties bendroji charakteristika — Įmonių egzistencijos būklė — Įmonių susikūrimo būdai ir verslo finansavimo šaltiniai — Įmonių vadovų socialiniai ir demografiniai bruožai — Įmonių gamybinė-ūkinė veikla — Ekonominių ir teisinių svertų poveikio verslo klimatui formuoti vertinimas — Pagrindinės verslo plėtros kliūtys — Produkcijos (paslaugų) gamybos didinimo ir jos realizavimo sunkumų vertinimas — Mokesčių poveikis verslui — Specialistų konsultacijų poreikis — Verslininkų konsultavimosi institucijos — Paramos verslo plėtrai krypčių vertinimas — Verslininkų nuomonė apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų paskirstymą — Smulkių ir vidutinių įmonių demografija rytų ir vidurio Europoje — Priedai.
Keywords:
LT
Ūkio plėtra / Economic development; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonių būklė; Įmonių veikla; Mokesčiai / Taxation; Smulkus ir vidutinis verslas; Socialinis stabilumas; Tyrimo metodologija; Verslo vystymas.
EN
Business activities; Business development; Condition of enterprises; Economic development; Research methodology; Small and medium business (SME); Social stability; Sources of funding.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje analizuojami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu 2001 m. atlikto tyrimo "Smulkaus ir vidutinio verslo sąlygos" duomenys. Lyginamajai analizei panaudoti ankstesnių metų analogiškų tyrimų duomenys. Šie tyrimai atskleidė objektyvias smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijas Lietuvoje, išaiškino verslininkų nuomones dėl valstybės ekonominės politikos instrumentų, naudojamų formuojant ekonominę, socialinę ir teisinę verslo aplinką, šalinant kliūtis, trukdančias verslo plėtrai. Leidinyje pateikiami tarptautinių tyrimų "Smulkaus ir vidutinio verslo demografija" duomenys, atskleidžiantys naujai besikuriančių įmonių ekonomines-demografines charakteristikas Lietuvoje ir Vidurio Europoje. [Iš leidinio]

ISBN:
9986409381
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79456
Updated:
2020-08-11 15:55:52
Metrics:
Views: 19
Export: