Smulkaus ir vidutinio verslo kooperavimo formos ir galimybės Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo kooperavimo formos ir galimybės Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Cooperation Forms and Opportunities for Small and Medium-Sized Businesses in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
175 lap., [4] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTSmulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė šalies ūkiui, sprendžiant socialinius ir ekonominius uždavinius, lemia išskirtinį dėmesį jo vystymosi analizei ir efektyvumo didinimo galimybių paieškai. Monografijoje pateikta SVV įmonių kooperavimo formų ir galimybių Lietuvoje analizė, medžiagą dėstant tokiu nuoseklumu: SVV raida ir kooperavimas SVV veiklos strategijoje: analizuojama SVV raida, SVV vystymosi užsienio šalyse ir Lietuvoje bendri bruožai bei ypatumai. Nagrinėjamos SVV efektyvumo didinimo galimybės kooperuojantis ir kooperavimas SVV veiklos strategijoje. Kooperavimo teorinis pagrindimas, sprendžiant SVV efektyvumo didinimo problemą: nagrinėjamos kooperavimo teorinės problemos, principai, samprata, kooperavimo formos. Atliktame empiriniame tyrime analizuojamas Lietuvos SVV kooperavimo poreikis, jo lygis ir vystymosi tendencijos, trukdymai. Kooperavimo diegimo valdymo problemų sprendimas: pateikiamas kooperavimo valdymo modelis mikroekonominiu lygiu, atsižvelgiant į makroekonomines sąlygas (tiriant Lietuvos įmonių kooperavimo mikroekonominę aplinką) tik tiek, kiek tai siejasi su mikrolygiu. [Iš leidinio]

ENThe effect of small and medium-sized businesses (SMB) on the country’s economy in achieving social and economic objectives results in special attention to its development analysis and effectiveness enhancement. The monograph provides an analysis of cooperation forms and opportunities for small and medium-sized enterprises in Lithuania in the following sequence: - SMB development and cooperation described in SMB strategy: analysis of SMB development, similarities of SMB development in foreign countries and Lithuania. The monograph analyses the opportunities for enhancing SMB effectiveness by means of cooperating as well as the cooperation described in SMB strategy. - Theoretical grounds for cooperation in addressing the enhancement of SMB effectiveness: theoretical problems related to cooperation, principles, concept, and cooperation forms. The empirical research analyses the need for SMB cooperation in Lithuania, its level and development trends, and obstacles. - Solving problems related to the management of cooperation implementation: a model of cooperation management on the microeconomic level, also considering macroeconomic conditions (in assessing the microeconomic environment faced by Lithuanian enterprises) to the extent that they are related to the micro level.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10353
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 31
Export: