Darbo rinka Lietuvoje: moterų ir vyrų padėtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinka Lietuvoje: moterų ir vyrų padėtis
Alternative Title:
Labour market in Lithuania: gender situation
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 271-284
Keywords:
LT
Darbas; Darbo rinka; Diskriminacija; Lygios galimybės; Užimtumas; Verslumas.
EN
Discrimination; Employment; Entrepreneurship; Equal opportunities; Labour market.
Summary / Abstract:

LTReguliuojant tolesnę ekonominę Europos Sąjungos plėtros politiką daugiausia dėmesio skiriama darbo rinkai ir pirmiausia – moterų ir vyrų lygioms galimybėms joje. Lyčių lygybė (taip pat ir darbo rinkoje) nusako principą, kuriuo vadovaujantis skirtingas moterų bei vyrų elgesys, siekiai, poreikiai ir rezultatai yra lygiaverčiai ir neskatina nelygybės. Straipsnyje atskleidžiama, kad lyčių lygybė šiandieninėmis sąlygomis tiek visuomeniniame gyvenime, tiek politikoje ir ekonomikoje tampa politikos prioritetu. Globalizacijos ir europinės ekonominės integracijos procesai skatina ekonomikos plėtrą, o tai tiesiogiai susiję su darbo rinka. Ekonomikos atvirumo didėjimas lemia visų ūkio veiklos rūšių, tarp jų ir darbo jėgos, mobilumą, ypač tuomet, kai nepatenkinami darbuotojų lūkesčiai turėti lygias darbo užmokesčio, darbo sąlygų, lanksčių darbo organizavimo formų taikymo ir panašias galimybes. Straipsnio tikslas – išanalizuoti moterų ir vyrų padėtį Lietuvos darbo rinkoje. Tyrimo tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai: charakterizuoti moterų ir vyrų galimybių situaciją darbo rinkoje ir jos reguliavimą, apibūdinti lygių galimybių esmę rinkos ekonomikos sąlygomis, ištirti respondentų požiūrį į moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų ir statistinių duomenų analizė, anketinė apklausa. Apklausoje dalyvavo 103 respondentai, užpildę jiems pateiktus klausimynus. Tiriamųjų imtį sudarė įvairių Kauno miesto organizacijų esami ir buvę darbuotojai bei atsitiktiniai, gatvėje sutikti žmonės.

ENThe article analyses the situation of men and women in the labour market in the globalization and economic integration into the European Union conditions and demonstrates that gender equality under the current conditions and social life, politics and economy is becoming a political priority. The aim of the paper is: to analyze the situation of men and women in the labour market and its regulation; to study the respondents’ view on the situation of men and women in the labour market. Empirical study showed that 42% of women and 26% of men have never lost their jobs and the people who have, have mentioned several reasons for this. Respondents, both women and men, generally lose work because of inadequate working conditions and the company’s bankruptcy. Meanwhile, the response of men’s and women’s opinion on the inequality/discrimination experience is different. According to women, involved in the study, in Lithuania they mostly experienced discrimination based on sex and age, while men consider to be most discriminated on grounds of sex, disability and age. Almost one fifth of the respondents have personally experienced discrimination themselves in the labour market because of sex. [text from author]

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29527
Updated:
2021-02-25 09:43:33
Metrics:
Views: 26    Downloads: 18
Export: