Hybrid venture capital funds in Lithuania : motives, factors and present state of development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Hybrid venture capital funds in Lithuania: motives, factors and present state of development
Alternative Title:
Mišrūs rizikos kapitalo fondai Lietuvoje: motyvai, veiksniai ir esama plėtojimosi stadija
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (2), p. 157-164
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos parama; JEREMIE iniciatyva; Maža ir vidutinė įmonė; Maža ir vidutinė įmonė, Europos Sąjungos parama; Mišrus rizikos kapitalo fondas; European Union support; Hybrid venture capital fund; JEREMIE initiative; Small and medium business (SME).
Keywords:
LT
Europos Sąjunga / European Union; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; JEREMIE iniciatyva; Mišrus rizikos kapitalo fondas.
EN
European Union support; Hybrid venture capital fund; JEREMIE initiative; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas – ištirti mišrių rizikos kapitalo fondų steigimo motyvus, veiksnius ir pasekmes Lietuvoje. Objektas – mišrūs rizikos kapitalo fondai Lietuvoje. Iškelti šie uždaviniai: atskleisti pagrindinius mišrių rizikos kapitalo fondų steigimo ir plėtojimo motyvus, siekiant sukurti palankią aplinką MVĮ; ištirti veiksnius, sąlygojančius mišrių rizikos kapitalo fondų veiklą; identifikuoti sąlygas ir dabartinę rizikos kapitalo rinkos plėtros stadiją Lietuvoje JEREMIE iniciatyvos kontekste. Atlikti tyrimai parodė, kad pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria smulkios ir vidutinės įmonės ankstyvajame plėtros etape, yra šios: finansavimo stoka ir rinkos netobulumas (del-Palacio, et al., 2010; Mason ir Harrison, 2003). Todėl pagrindiniai mišrių rizikos kapitalo fondų motyvai - panaikinti šias kliūtis verslui, sudarant sąlygas lengviau gauti finansavimą ankstyvajame plėtros etape, ir taip sušvelninant rinkos konkurenciją. Atlikus rizikos kapitalo rinkos plėtrą sąlygojančių veiksnių analizę, šie veiksniai buvo suskirstyti į tris grupes: rizikos kapitalo pasiūlai darantys įtaką veiksniai; rizikos kapitalo paklausai darantys įtaką veiksniai; makroekonominiai veiksniai, kurie turi įtakos šioms dviem veiksnių grupėms.[...] Taigi, remiantis atliktais tyrimais, galima teigti, kad rizikos kapitalo sektorius gerokai prisideda prie jaunų ir perspektyvių MVĮ finansavimo. Siekiant labiau investuoti į MVĮ formuojami mišrūs rizikos kapitalo fondai, į kuriuos investuoja Vyriausybė ir kiti privatūs bei instituciniai investuotojai. Tačiau reikia nepamiršti, kad rizikos kapitalo investuotojai siekia naudos sau. Todėl reikalingas adekvatus šios rinkos reguliavimo mechanizmas, kad būtų išvengta neskaidrių sandorių ar kitų „šešėlinių“ veiksmų, kurie gali sąlygoti didelius neigiamus pokyčius ekonomikoje. [Iš leidinio]

ENSubstantial body of academic literature agree that the financial constrain is the core problem in developing early stage small and medium sized enterprises (SMEs). Therefore, venture capital through financing and providing value added services is considered to be an effective tool in increasing regions innovation capacity, fostering economic growth as well as job creation. Thus, financing such promising young ventures, especially those with technological background, is encouraged in many countries through various Governments’ initiatives. A wide range of research explores public programmes in enhancing venture capital markets development in various countries either through direct (when Government invest directly in fund) or indirect (for instance, tax relief, etc.) measures. Therefore the present paper focuses on the direct Government intervention in venture capital market development, through investing in venture capital funds (as the co-investor or limited partner) in order to facilitate SMEs through financing its early stage of development. Venture capital funds, pooled by Governments’ sources, private and institutional investors, aiming to boost investments in early stage innovative companies, are considered as hybrid venture capital funds in this paper.The article deals with the development of hybrid venture capital funds in Lithuania, which were forced by the European Union (EU) initiative Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE) seeking to increase access to finance the development of SMEs through facilitation of venture capital markets development in various EU regions. There is lack of research focusing on the factors for efficient public policy intervention in the developing hybrid venture capital funds in order to facilitate early stage SMEs. Thus, the problem of the paper covers the question: what are the motives, factors and present state of development of hybrid venture capital funds in Lithuania. The present paper will explore the Government’s initiative in Lithuania in terms of JEREMIE initiative. Therefore the paper aims to contribute to research dealing with hybrid venture capital funds’ role in boosting regional economies through the financing the SMEs in their early stage of development. The paper finds that Lithuanian venture capital market is in its infant stage, and the Governments’ initiative towards creation hybrid venture capital funds definitely will increase the investments in SMEs. Moreover, supply-side, demand-side and macroeconomic factors should be taken into account in the venture capital markets development. And still cautious actions should be set along with the public initiative in order to overcome the negative aspects of venture capital investments, such as lack of transparency, money laundering, etc. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28655
Updated:
2021-01-21 17:32:39
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: