Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygų pokyčiai Europos ekonominės integracijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygų pokyčiai Europos ekonominės integracijos kontekste
Alternative Title:
Changes of foreign trade conditions of small and medium business in the context of European economic integration
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 1037-1043
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) užsienio prekybos sąlygų pokyčiai Lietuvai tapus ES nare. Nustatyta, kad pastaraisiais metais Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių eksporto ir importo dalis bendrame šalies eksporte ir importe padidėjo. Šis straipsnis analizuoja mokslinėje literatūroje pateiktus užsienio prekybos sąlygų vertinimo rodiklius bei veiksnius, turinčius įtakos jų pokyčiams, o taip pat Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekybos pobūdį ir prekinę struktūrą. Naudojant mokslinėje literatūroje pateiktus rodiklius, paskaičiuoti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygų indeksai; įvertintos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygos atskirose apskrityse; pateikti smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygų gerinimo būdai. Straipsnyje atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygoms 2002-2007 m. laikotarpiu buvo būdinga mažėjimo tendencija. Nustatyta, kad eksporto kainų indeksas buvo mažesnis už importo indeksą dėl išaugusių importo apimčių ir kainų. Tokia tendencija buvo būdinga ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms tiek pagal atskiras ekonominės veiklos rūšis, tiek pagal apskritis. Atlikta analizė parodė, kad atskirų apskričių smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekybos sąlygų vystymuisi turėjo įtakos šie veiksniai: darbuotojų kvalifikacijos lygis; mokslinio potencialo koncentracija; inovacijų diegimas; vietinių išteklių naudojimas; tiesioginių užsienio investicijų apimtys; infrastruktūra bei šių įmonių konkurencingumo padidėjimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas; Smulkios ir vidutinės įmonės; Užsienio prekyba; Eksportas; Importas; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME); Foreign trade; Export; Import.; Import.

ENThis paper analyses the changes of foreign trade conditions of small and medium-sized enterprises after Lithuanian becoming the member of the EU. Small and medium-sized enterprises, presently, play the main role in the Lithuanian economy. Lithuania is a small open market, thus its economy largely depends on foreign trade. Small and medium-sized enterprises play the main role in Lithuanian foreign trade. Lithuanian integration into the EU opened huge possibilities for Lithuanian foreign trade. It was determined that in recent years export of Lithuanian small and medium-sized enterprises goods into EU countries and import from the EU comprised the biggest share of all export and import. However, in Lithuania is observing unevenness of small and medium-sized enterprises foreign trade development by counties. The analysis of scientific ideas and attitudes helped to distinguish various attitudes of scientists towards problems of the gains from small and medium-sized enterprises foreign trade. [...] The analysis showed that interregional contradictions increase due to uneven development of territories. Therefore, regional policy performed by the state must pay attention to peculiarities of their development. Complex of means for security of stability and sustainability of development of Lithuanian regions is necessary. In decreasing interregional contradictions special role may be played by purposeful support provided to export by the state that would help to diversify its marketable structure and extend assortment of imported ready production. Encouraging export development it would be purposeful to improve export credit insurance system. These means would help to develop export of small and medium-sized enterprises. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22389
Updated:
2018-12-17 12:31:46
Metrics:
Views: 38    Downloads: 13
Export: