Įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistema
Alternative Title:
System of diagnostics of bankruptcy threat to the enterprises
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 3, p. 204-212
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Absoliutiniai finansiniai rodikliai; Bankrotas; Bankroto grėsmės diagnostika; Integruoto vertinimo modelis; Santykiniai finansiniai rodikliai; Įmonių būklės analizė ir vertinimas; Įmonių būklės vertinimas; Absolute financial indices; Analysis and evaluation of the condition of the enterprise; Bankrupt; Diagnostics of bankruptcy; Diagnostics of the threat of bankruptcy; Evaluation of the condition of the enterprise; Evaluation, relative financial indices; Model of integrated; Model of integrated evaluation.
Keywords:
LT
Absoliutiniai finansiniai rodikliai; Bankrotas; Bankroto grėsmės diagnostika; Įmonių būklės analizė ir vertinimas; Įmonių būklės vertinimas; Integruoto vertinimo modelis; Santykiniai finansiniai rodikliai.
EN
Absolute financial indices; Analysis and evaluation of the condition of the enterprise; Bankrupt; Diagnostics of bankruptcy; Diagnostics of the threat of bankruptcy; Evaluation of the condition of the enterprise; Evaluation, relative financial indices; Model of integrated evaluation; Model of integrated.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašyta parengta įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistema. Pagal ją įmonių bankroto grėsmės diagnostika atliekama trimis etapais, palaipsniui konkretinant įmonės būklę ir ją sukėlusias priežastis. Pirmajame etape finansinė įmonių būklė ir bankroto grėsmė vertinama taikant integruotą modelį, pagal kurį gaunamas apibendrinantis būklės įvertis. Antrajame etape analizuojami santykiniai finansiniai įmonės rodikliai, siekiant diagnozuoti problemines įmonės sritis. Trečiojo etapo, kuriame analizuojami absoliutiniai finansiniai rodikliai, paskirtis – nustatyti įmonės būklę lėmusias priežastis. Gauti įmonės būklės įverčiai leidžia pagrįstai parinkti bankroto prevencijos priemones iš galimų orientacinio vidinių ir išorinių priemonių rinkinio. Numatytos parengtos diagnostikos sistemos adaptavimo įvairių ūkio sektorių įmonėms ir kintančioms aplinkos sąlygoms galimybės. [Iš leidinio]

ENThe prepared system of diagnostics of bankruptcy threat to the enterprises, is presented in the article. Herein, bankruptcy, threatening the enterprises, is being diagnosed as per three stages, i.e. the condition of the enterprise and the reasons, which have determined such condition, are being gradually concretized. The financial condition of the enterprises and the threat of bankruptcy are being evaluated at the first stage by applying the integrated model, which assists in achieving the generalized evaluation of the condition. The relative financial indices of the enterprise are being analysed at the second stage, seeking for diagnosing the problematic fields of the enterprise. The third stage, at which the absolute financial indices are being analysed, is aimed at ascertaining the reasons, which have determined the condition of the enterprise. The size of the crisis, the crisis factors of activity are ascertained by taking into consideration the evaluation indices of the condition of the enterprise; they allow selecting substantially the bankruptcy prevention measures out of the possible leading set of internal and external measures. The possibilities of adaptation of the prepared system of diagnostics to the enterprises, which arc attributed to various economic sectors and to the changing environmental conditions, are foreseen. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27317
Updated:
2018-12-17 12:45:41
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: