Ilgujų ir trumpujų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilgujų ir trumpujų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje
Alternative Title:
Realisation of long and short vowels in spoken language of media men
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 38-42
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tartis; Ilgieji balsiai; Trumpieji balsiai; Kirčiuoti; Prieškirtiniai ir pokirtiniai balsiai; Pronunciation; Long; Short vowels; Stressed; Pre-tonic and post-tonic vowels.
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žiniasklaida / Media.
EN
Long; Pre-tonic and post-tonic vowels; Pronunciation; Short vowels; Stressed.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamos televizijos ir radijo žurnalistų tarties aktualijos. Radijas ir televizija padeda įtvirtinti ir skleisti tarties normas, formuoja visuomenės nuostatas prestižinės kalbos atžvilgiu, todėl labai svarbu, kad sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalba būtų nepriekaištinga. Kaip rodo siebėiiĮ (klausytų) laidų kalbos analizė, viena pagrindinių žiniasklaidos darbuotojų tarties bėdų yra ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicijos nykimas. Ši problema analizuojama atsižvelgiant į balsio padėtį žodyje. Straipsnyje aptariami kirčiuotu,, prieškirtinių ir pokirtinių balsių tarties atvejai, apžvelgiamos ryškėįanėios tendencijos, keliami taisyklingos tarties mokymo klausiniai. Apibendrinus gautus rezultatus, daromos išvados, kad dažniausios žiniasklaidos darbuotojų kalboje yra ilgųjų ė ir o tarties klaidos. Ilgieji balsiai trumpinami visose žodžio pozicijose, bet daugiausia tarties klaidų pastebėta pokirtiniuose skiemenyse. Trumpieji balsiai dažniausiai ilginami kirčiuotuose skiemenyse. Lavinant žurnalistų tartį. į tai pirmiausia ir derėtų atsižvelgti. [Iš leidinio]

ENThe article deals with topicalities of pronunciation of television and radio journalists. Radio and television help to consolidate and disseminate norms of pronunciation, form societal attitudes towards prestige language; that is why it is important that the language of media men would be perfect. As analysis of speech of the shows watched (listened) suggests, one of the major drawbacks of pronunciation by media men is neglect of opposition between long and short vowels. This problem is analysed with regard to the vowel position in a word. The article discusses cases of pronunciation of stressed, pre-tonic and post-tonic vowels, obvious tendencies are overviewed, issues of teaching proper pronunciation are raised. After drawing generalizations on the results obtained, it is concluded that there are cases of mispronunciation of long d and o vowels among media men. Long vowels are being shortened in all word positions; however, the biggest number of mispronunciation cases is observed in post-tonic vowels. Short vowels usually are being prolonged in stressed syllables. While training pronunciation of media men, this should be regarded first of all. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17116
Updated:
2018-12-17 12:03:02
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: