Atvirosios ir uždarosios nekirčiuotos galūnės bei žodžių pradžios balsių trukmė bendrinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atvirosios ir uždarosios nekirčiuotos galūnės bei žodžių pradžios balsių trukmė bendrinėje lietuvių kalboje
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 54 (1), p. 65-72
Keywords:
LT
Balsis; Galūnė; Kiekybė; Nekirčiuota atviroji žodžio galūnė; Nekirčiuota uždaroji žodžio galūnė; Nekirčiuotas skiemuo; Trukmė; Žodžio pradžia.
EN
Ending; Non-stressed closed word ending; Non-stressed open word ending; Non-stressed syllable; Quantity; Vowel; Word beginning; Wovel.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išmatuoti ir statistiškai įvertinti dabartinės bendrinės lietuvių kalbos nekirčiuotos atvirosios [V] / [– #] ir uždarosios [V] / [– C] galūnės bei atvirosios [V] / [# –] ir uždarosios [V] / [C –] žodžių pradžios balsių trukmę. Analizuoti bendrinės lietuvių kalbos triskiemeniai žodžiai. Eksperimentas patvirtino, kad lietuvių kalboje atvirosios nekirčiuotos galūnės balsiai yra šiek tiek ilgesni nei uždarosios. Panašūs duomenys gauti išanalizavus balsių trukmę uždarojoje ir atvirojoje žodžių pradžioje. Apibendrinant daromos išvados, kad bendrinėje lietuvių kalboje balsiai atvirojoje nekirčiuotoje žodžio galūnėje [V] / [– #] ir atvirojoje nekirčiuotoje žodžio pradžioje [V] / [# –] esti ilgesni už balsius atitinkamai uždarojoje nekirčiuotoje galūnėje [V] / [– C] ir uždarojoje nekirčiuotoje žodžio pradžioje [V] / [C –]. Trukmės skirtumas pozicijose [V] / [– #] ir [V] / [– C] statistiškai reikšmingas tik keliose pozicijose, tačiau net ir ten, kur gauti statistiškai patikimi trukmės skirtumai, atviroje galūnėje [V] / [– #] balsių kiekybė yra didesnė. Išsiskiria tik balsis [a], kurio trukmė pozicijoje [a] / [– C] yra didesnė nei [a] / [– #], trukmės skirtumas 5,4 ms. Apskritai trumpieji balsiai [V] / [– #] ilgesni už [V] / [– C] 1,25 karto, o ilgieji – tik 1,06 karto. Atvirojoje [V] / [# –] ir uždarojoje [V] / [C –] žodžio pradžioje skirtumai reikšmingesni, t. y. visi analizuoti balsiai pozicijoje [V] / [# –] yra gerokai ilgesni už balsius [V] / [C –]. Ir ilgieji, ir trumpieji balsiai pozicijoje [V] / [# –] yra 1,3 karto ilgesni už balsius [V] / [C –].

ENIn this research, using instrumental and statistical methods, the vowel quantity at the end and at the beginning of the word was investigated. The results of the investigation showed that the short vowels of the open endings were 1.25 times longer than the vowels of the closed endings. Meanwhile the long vowels of the open endings were only 1.06 times longer than the vowels of the closed endings. Long and short vowels of the open beginnings were 1.3 times longer than the vowels of the closed beginnings. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12507
Updated:
2018-12-17 11:41:02
Metrics:
Views: 113    Downloads: 1
Export: