Būdingosios televizijos žurnalistų tarties klaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būdingosios televizijos žurnalistų tarties klaidos
Alternative Title:
Typical pronunciation mistakes of television journalists
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 28-34
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTViešoji televizijos žurnalistų kalba, veikianti visuomenės kalbą, turėtų būti prestižinė. Atliktas tyrimas parodė, kad žurnalistai ne visada laikosi svarbiausių bendrinės kalbos tarties normų. Straipsnyje iškeliamos būdingosios televizijos laidų vedėjų tarties klaidos, aptariami kai kurie taisyklingos tarties lavinimo klausimai. Ypač netoleruotinas nekirčiuotų ilgųjų balsių trumpinimas, sutaptinių dvibalsių ie, uo vienbalsinimas ir prieškirtiniuose, ir pokirtiniuose skiemenyse. Lietuvių valstybinė kalbos komisija tokias tarties klaidas yra paskelbusi didžiosiomis kalbos klaidomis. Darbas pirmiausia galėtų būti aktualus sakytinės žiniasklaidos atstovams, studentams lituanistams, studijuojantiems fonetiką, lietuvių kalbos mokytojams, visiems kalbos vartotojams, besistengiantiems lavinti savo tartį ir siekiantiems kalbėti prestižine kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrinės kalbos norma; Nekirčiuoti ilgieji balsiai; Nekirčiuoti ilgieji balsiai, nekirčiuoti sutaptiniai dvibalsiai; Nekirčiuoti sutaptiniai dvibalsiai; Priebalsiai; Tarties klaida; Tartis; Consonants; Long vowels; Norm of general language; Pronunciation; Pronunciation mistake; Unstressed; Unstressed concurrent diphthongs; Unstressed long vowels.

ENThe public language used by television journalists affects the language of society, thus it should be prestigious. The accomplished research demonstrated that journalists not always stick to the main pronunciation norms of general language. In this article the typical pronunciation mistakes of television journalists are raised, some questions of the right pronunciation training are discussed. The shortening of unstressed long vowels and the monophthongization of concurrent diphthongs ie, uo in pre-accent and post-accent syllables are especially intolerable. The National Committee of Lithuanian Language proclaimed those pronunciation mistakes as the biggest language mistakes. This work at first could be topical for the representatives of spoken media, students who study phonetics of lithuanian language, lithuanian language teachers and all speakers who attempt to develop their pronunciation and speak prestigious language. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25475
Updated:
2018-12-17 12:42:23
Metrics:
Views: 47    Downloads: 9
Export: