Sambian-Natangian culture ring decoration style as an example of communication between local elites in the Baltic region in the late Roman period

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sambian-Natangian culture ring decoration style as an example of communication between local elites in the Baltic region in the late Roman period
Alternative Title:
Sambijos-Notangijos kultūros puošybos žiedeliais stilius kaip vėlyvojo romėniškojo laikotarpio Baltijos regiono elito kontaktų priemonė
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2012, t. 18, p. 147-166
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTVienu iš Baltijos regiono elito kontaktų indikatorių įprasta laikyti įvairius juvelyrinių dirbinių gamybos stilius. Šiame kontekste ypatinga vieta tenka puošybos žiedeliais stiliui (vok. Ringgarnitur Still). Jis plačiai paplinta vėlyvojo romėniškojo laikotarpio Sambijos-Notangijos kultūroje ir yra vienas iš šios kultūros laikotarpio požymių. Įvairūs puošybos žiedeliais elementų deriniai (1 pav.) ne tik parodo stiliaus galimybes, bet kartu šis puošybos stilius yra chronologinis indikatorius (6 pav.), apibrėžiantis vietos bendruomenių kontaktus su pietinės Skandinavijos, Baltijos jūros salų ir su Vyslos žemupio gyventojais. Iš vielos su įkartomis suktais žiedeliais buvo puošiami įvairūs papuošalai: segės (tipai A 210-211, A 167, groβe Armbrustfibel tipo), smeigtukai ir antkaklės (2-5 pav.). Dirbinių analizė leidžia teigti, kad didžioji dalis daiktų, puoštų iš vielos suktu dekoru, genetiškai artimi Vielbarko (Wielbark) dirbiniams (6: 1 pav.), bet tai ne vienintelė įtaka. Daliai daiktų analogiškų dirbinių randama Baltijos jūros salose ir Šiaurės Vokietijoje. Jie puošti charakteringa Himlingøje ir Haßleben-Leuna kapų horizontų stilistika. Šie palaidojimai priklauso giminingiems junginiams, vaidinusiems pagrindinį vaidmenį Baltijos regiono mainuose, ypač suintensyvėjusiuose III a. antrojoje pusėje. Tai gali būti vienas iš įrodymų, kad Pietryčių Baltijos regionas (kaip ir Vyslos delta) buvo įtrauktas į kontaktų su Baltijos jūros salomis sistemą, susiklosčiusią vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu.Be dirbinių, dekoruotų žiedeliais, šiuose Sambijos-Notangijos kultūros kapuose randama daiktų, kurių analogijos germanų kapų inventoriuje pabrėžia aukštą socialinį statusą (7 pav.). Puošybos žiedeliais Pietryčių Baltijos regione pasirodymas gali liudyti, kad germanų ir vakarų baltų elito kontaktai buvo ne tik apsikeitimo dovanomis lygio (ką lemia importas ir prestižiniai daiktai), bet galimas stiliaus ir „mados“ perėmimas. Šių kontaktų rezultatu galėjo tapti ir žiedelinės puošybos stilius – iš pradžių kartu su importuotais daiktais (ant dirbinių, laikomų prestižiniais), o vėliau naudotas ir vietiniams gaminiams, besiskiriantiems ne tik morfologiniais požymiais, bet ir gaminių medžiaga (bronza) bei stilistiniais savitumais. Čia verta pabrėžti, kad vakarų baltų juvelyrai ne tiesiog atkartojo atvežtinius pavyzdžius, jie sugebėjo pabrėžti savo gebėjimus, Šiaurės Europos filigrano stiliaus ir Vielbarko juvelyrinių tradicijų pagrindu sukurdami savitą dekoro variantą, kuris ilgą laiką apibrėžė ne tik Sambijos-Notangijos kultūros, bet ir kitų baltų genčių papuošalų pobūdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gentinis elitas; Himlingoje horizontas; Papuošalai; Prūsija; Puošybos žiedeliais stilius; Sembos-Natangos kultūra; Hassleben-Leuna group; Himlingoje horizon; Jewellery; Prussia; Ring Decoration style; Sambian-Natangian culture; Tribal elites.

ENGoods decorated in the Ring Decoration style are prevalent in Sambian-Natangian culture from the early phase of the Late Roman Period. Several types of adornment are known: with single or several hoops, and with a combination of wire and embossed foil. Ring Decoration types can be used as date markers, since they existed at fixed periods in time. Pieces decorated with rings can be assigned to the regions of the Vistula and the Baltic Sea islands, and can be considered evidence of contacts between the elites of Sambia, Scandinavia and Germania Libera. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48492
Updated:
2018-08-02 16:15:33
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: