Die Völkerwanderung und die Westbalten die entstehung der küren

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Völkerwanderung und die Westbalten die entstehung der küren
Alternative Title:
Tautų kraustymasis ir kuršių etnogenezė
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2000, t. 4, p. 89-108
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTNauji kasinėjimų duomenys privertė gerokai suabejoti tradicine baltų kultūros tolygaus vystymosi per visą geležies amžių teorija ir įrodė jog Tautų kraustymosi bangos pasiekė ir baltų žemes bei galėjo turėti tiesioginės įtakos. Etninius procesus, vykusius vakarinių baltų žemėse ir rytinių baltų pietinėje dalyje I tūkstm. pirmojoje pusėje ir viduryje, galima paaiškinti tik žmonių migracija. Gyventojų skaičiaus pasikeitimas kai kuriuose vakariniuose baltų reqionuose yra siejamas su gotų migracija, sukėlusią vidines migracijas. Staigus ir didelis gyventojų sumažėjimas rytinėse Baltijos jūros pakrantėse yra aiškinamas tuo, jog dalis baltų kartu su iš Skandinavijos migravusiais herulais ir gepidais III a. patraukė į pietus. Demografinė ir kultūrinė situacija baltų kraštuose toliau keitėsi ir Tautų kraustymosi laikotarpio pradžioje. Daugelyje pajūrio kapinynų yra labai mažai arba visai nebėra V-VI a. kapų, o žiemgalių ir žemaičių žemėse didesnių pasikeitimų nebuvo, Vidurio Lietuvoje to meto įkapės yra turtingesnės nei anksčiau, bet didesnių pasikeitimų lietuvių pilkapiuose nepastebėta. V a. II pusėje -VI a. Lietuvą pasiekė įvairiataučiai Tautų kraustymosi būriai. Didelės įtakos pajūrio baltams turėjo padaryti herulai, kurį laiką apsigyvenę baltų galindų žemėse. Herulai ir jų išvaryti galindai turėjo padaryti didelės įtakos ne tik kaimyninėms, bet ir tolimesnėms baltų gentims, sukeldami vietinių migracijų grandinę. Šiaurės germanų kultūros prasiskverbimas darė didelės įtakos kuršių kultūros ir etninės sudėties pasikeitimui VI-VII a.Reikšminiai žodžiai: Tautų kraustymasis; Kuršių etnogenezė Lietuva; Baltijos jūra; Ptolomėjas; Baltai; Heruliai; Kuršiai; Etniniai procesai; Skandinavai.

ENThe new data of excavations forced the scholars to doubt the traditional theory of even development of the Baltic culture throughout the entire Iron Age and evidenced that the trends of the movement of nations also reached the Baltic lands and could have had direct influence on them. The ethnic processes, which occurred in the Western and Southeastern Baltic lands in the first half and in the middle of the 1st millennium, could possibly be explained only by migration of people. The change of the number of residents in certain Western Baltic regions is related with the migration of Goths, which also resulted in internal migrations. The sudden significant reduction of the number of residents on the Eastern coasts of the Baltic Sea could be explained by the fact that a part of the Balts, together with the migrants from Scandinavia, went South in the 3rd century. The demographic and cultural situation in the Baltic lands underwent further changes in the beginning of the period of the movement of nations. Most necropolises of the sea-coastal area contain very little graves of the 5th – 6th century and no significant changes occurred in the Semigallian and Samogitian lands. In the central Lithuania the shrouds were more lavish than previously however no larger changes were noted in Lithuanian barrows. In the second half of the 5th – the 6th century, the moving people of different nations reached Lithuania. The Herules most likely had the biggest influence not only on the sea-coastal Baltic tribes, since they settled on the Baltic lands for a certain period of time, but also on further Baltic tribes, by evoking a chain of local migrations. The penetration of Northern Germanic culture had significant influence on the change of the Curonian culture and ethnic composition in the 6th – 7th century.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14642
Updated:
2018-12-20 22:51:44
Metrics:
Views: 62    Downloads: 13
Export: