Valstybės gamybos subsidijų ir investicinės paramos įtaka ūkininkų ūkių konkurencingumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės gamybos subsidijų ir investicinės paramos įtaka ūkininkų ūkių konkurencingumui
Alternative Title:
Influence of government production subsidies and investment support on the competitive ability of farms
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 386-392
Keywords:
LT
Valstybės parama; žemės ūkis; Konkurencingumas; ūkininkų ūkiai; Gamybos subsidijos; Investicinė parama..
EN
Government support; Agriculture; Competitiveness; Farms; Production subsidies; Investment support..
Summary / Abstract:

LTValstybės parama verslui ekonomikos teorijoje vertinama nevienareikšmiškai. Tradiciškai požiūrius į valstybinį rinkos intervencionalizmą galima suskirstyti į 3 grupes: intervencionistus, liberalus ir libertalus. Intervencionistai ir liberalai išskiria rinkos ydas. Jas galima klasifikuoti į: socialinio teisingumo problemą, išorinių efektų problemą, viešųjų gėrybių teikimo problemą, visuminės paklausos nepakankamumo problemą, monopolijų problemą ir darnaus vystymosi problemą. Dėl šių ydų buvimo neprieštarauja ir libertalai, tačiau jie mano, kad jų atsiradimo priežastis sietina tik su aktyviu valstybės kišimusi į rinkos mechanizmą. Darnaus vystymosi ir žinių ekonomikos koncepcijos atskleidžia, kad pati rinka nesusitvarko su visomis savo ydomis. Straipsnio tikslas - įvertinti finansinės paramos žemės ūkiui efektyvumą, remiantis Lietuvos ūkininkų ūkių konkurencingumo dinamika. Įvertinus konkurencingumo indekso dinamiką nustatyta, valstybės gamybos subsidijų ir investicinė parama ūkininkų ūkių konkurencingumo augimui įtakos neturėjo. Apskaičiavus gamybos subsidijų ir investicinės paramos įtaką alternatyvių gamybos kaštų be paramos atsiperkamumui nustatyta, kad valstybės parama neįtakoja ūkininkų ūkių konkurencingumo augimo. Be to, išryškėjo kita neigiama tendencija - tai didėjanti ūkininkų ūkių alternatyvių kaštų atsiperkamumo priklausomybė nuo paramos. Valstybei nutraukus teikti tiesioginę paramą ūkininkų ūkiams jie taptų nuostolingi. Taigi gamybos subsidijų ir investicinės paramos efektyvumas konkurencingumo požiūriu vertintinas neigiamai. Galima daryti prielaidą, kad vietoje tiesioginės paramos efektyvesnė būtu parama žinių sklaidai.

EN[...] The aim of the article - to formulate evaluation of efficiency of financial support for agriculture under the increase of competitive ability of Lithuanian farmers' farms. In the research the following objectives have been raised: 1. To systematize the approach of representatives of economic theories to business support provided by government. 2. To provide recommendations regarding development of business support in Lithuania under the results of research2. To provide recommendations regarding development of business support in Lithuania under the results of research.[...] Methods used in the research. In order to create theoretical approach for evaluation of financial support for business, a systematic and comparative analysis of scientific literature was referred to in the study. The following methods were applied in the research: correlation analysis and analysis of scenarios (influence of support on competitive ability and profit), logical abstract method (under evaluation of support benefit allocation within the chain of the same branch). Research results. The competitive ability of Lithuanian farms was not increased nor by production subsidies nor by investment support. However considerable changes in the support policy are not possible due to high transaction costs and dependence of farmers' investments on the support, as this would result in the situation when farmers are having acquired more knowledge throughout the support, would not have possibilities to take advantage of them because of low financial capacities. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14826
Updated:
2018-12-17 12:13:27
Metrics:
Views: 15    Downloads: 9
Export: