Government's support for business and its influence on innovations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Government's support for business and its influence on innovations
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos (ES) šalys, tarp jų ir Lietuva ketina būti viena konkurencingiausių šalių pasaulyje. ES lyderių susitikime Lisabonoje 2000 m. buvo nuspręsta siekti, kad per dešimt metų ES ekonomika taptų „konkurencingiausia ir dinamiškai auganti žinių ekonomika pasaulyje“. Kad šalis taptų konkurencingiausia pasaulyje ir skatintų aukštos pridėtinės vertės produktus, ES skiria paramą verslui. Parama, skiriama verslui, yra vertinama prieštaringai. Kai kurie mokslininkai išskiria teigiamą paramos įtaką inovacijų kūrimui šalyje. Valstybė, remianti verslą dėl rinkos mechanizmo ir konkurencijos stokos, gali skatinti inovacijų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Tuo tarpu, kiti mokslininkai mano, kad tokia parama kliudo konkurencijai. Jie paramą supranta kaip „vaistus“, kurie buvo pradėti vartoti dėl itin sunkaus ligos atvejo. Straipsnio autoriai mano, kad yra labai svarbu aptarti verslo paramos formas ir nustatyti teigiamą bei neigiamą jos įtaką inovacijoms. Straipsnio objektas – valstybės parama verslui ir inovacijoms. Straipsnyje buvo taikyti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji ir struktūrinė analizė bei loginė analizė – valstybės paramos priemonėms ir jų įtakai apžvelgti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujos technologijos; Verslas; Valstybės parama; Innovations; Business; State support.

ENEuropean Union countries, including Lithuania, are intending to be one of the most competitive countries in the world. At the meeting of EU leaders in Lisbon in 2000 there has been decided to strive the economics of EU to be the most competitive and dynamical increasing on a knowledge basis economic in the world in ten years. In order to become the most competitive country in the world and to stimulate production of high added value products EU gives support for business. However, W.Kok (2005) notices that ambitious goals raised in Lisbon strategy will not be reached. Business support in order to stimulate innovations is valued contradictory. Some scientists distinguish a positive support influence on creation of innovations in the country. A state, supporting business due to market mechanism and lack of competition, can stimulate creation and implementation of innovations. Other scientists assume business support to impede competition. They perceive support as “medicine” to be taken in extremely exceptional cases of “illness”. We suppose it is very important to discusses the forms of business support and determine positive and negative influence they make on innovations. The objective of the article is to discuss the forms of business support means and determine their influence on innovations. The object of the research—the state support for business and innovations.

ISBN:
9955120746
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/622
Updated:
2017-09-19 10:17:05
Metrics:
Views: 30
Export: