Lietuvos užsienio prekybos politika ir jos raida: veiksnių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos užsienio prekybos politika ir jos raida: veiksnių analizė
In the Journal:
Pinigų studijos. 2000, Nr. 3, p. 45-66
Keywords:
LT
Užsienio prekybos politika; Ekonominės reformos; Politinė ekonomija; Pasaulio prekybos organizacija; Regionalizmas; Interesų grupės; Institucinė; Ekonominės politikos struktūra; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Foreign trade policy; Economic reform; The political economies; The World Trade Organization; The European Union; Regionalism; Interest groups; Institutional; Economic Policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos užsienio prekybos politikos raida, apibūdinamas daugiašalių ir regioninių prekybos susitarimų vaidmuo Lietuvos užsienio prekybos režimui. Detaliau aptariama Lietuvos derybų dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje raida ir darę jai įtaką veiksniai, laisvosios prekybos susitarimų su Europos Sąjungos ir Baltijos šalimis vaidmuo liberalizuojant Lietuvos užsienio prekybos politiką. Analizuojamas potencialus narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvos užsienio prekybai, ypač prekybos santykiams su Rusija. Įvertinami Lietuvos vidaus politikos veiksniai, darantys įtaką .grįžimui. prie protekcionizmo ir Lietuvos Vyriausybės atsakui į 1998 m. ekonominę krizę Rusijoje. Straipsnio pabaigoje apibendrinamos tolesnės Lietuvos ūkiui naudingos užsienio prekybos raidos kryptys. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the development of Lithuania’s foreign trade policies, characterizes the role of multipartite and regional trade agreements to the regime of Lithuania’s foreign trade, provides a detailed discussion of the development of Lithuania’s negotiations regarding its membership in the World Trade Organization and the factors, which had influence on it, the role of agreements on free trade with the European Union Member States and the Baltic States in liberalization of Lithuania’s foreign trade policies, analyzes the potential influence of the membership of Lithuania in the European Union on its foreign trade, especially the trade relations with Russia and evaluates the factors of the domestic policies of Lithuania, influencing the return to the protectionism and the response of the Government of Lithuania to the economic crisis in Russia in 1998. At the end of the article the further directions of development of foreign trade, beneficial to Lithuania’s economy are summarized.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12570
Updated:
2018-12-17 10:42:15
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: