Regioninės ekonominės integracijos poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriui vertinimas - Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninės ekonominės integracijos poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriui vertinimas - Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos atvejis
Alternative Title:
Impact assessment of regional economic integration to Lithuanian agriculture and food sector - Russia, Kazakhstan, Belarus customs union case
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010.
Pages:
Elektroninis (PDF), 82 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas —1. Tarptautinės integracijos formavimosi teorinės prielaidos — 1.1. Integracijos sąvoka — 1.2. Regioninės integracijos, regionalizmo ir regionalizacijos sąvokos — 1.3. Ekonominės integracijos bruožai ir klasifikavimas — 1.4. Ekonominės integracijos nauda —1.5. Regioninės ekonominės integracijos kliūtys — 1.6. Užsienio prekybos, kaip ekonominės integracijos pagrindo, problemos — 1.7. Muitų sąjungos formavimosi pagrindai —1.8. Regioninės ekonominės integracijos formavimosi prielaidos — 2. RBK muitų sąjungos veiklos prielaidos — 2.1. RBK muitų sąjungos prognozuojamos pasekmės — 2.2. RBK muitų sąjungos šalių ekonominė situacija — 2.3. RBK muitų sąjungos šalių žemės ūkio sektoriaus potencialas — 2.4. Žemės ūkio politika RBK muitų sąjungos šalyse narėse — 2.5. RBK muitų sąjungos narių žemės ūkio sektoriaus konkurencingumas — 2.6. Užsienio prekybos su RBK muitų sąjunga sąlygos — 2.7.Lietuvos ir RBK muitų sąjungos šalių prekybos santykiai — 2.7.1. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais su Rusija — 2.7.2. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais su Baltarusija — 2.7.3. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais su Kazachstanu — 2.8. RBK muitų sąjungos įtaka Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportui — Išvados ir pasiūlymai.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Prekybos politika / Trade policy; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiančios užsienio prekybos sąlygos pasauliniu mastu skatina valstybių prekybinių ir ekonominių sąjungų kūrimąsi. Vienas aktualiausių regioninės ekonominės integracijos darinių Lietuvai yra 2010 m. susikūrusi Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjunga (RBK muitų sąjunga). Rusija yra viena svarbiausių lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų realizacijos rinkų, todėl minėta šalių sąjunga turės didelės įtakos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojams. Šios mokslo studijos tikslas - nustačius regioninės ekonominės integracijos teorines prielaidas ir įvertinus RBK muitų sąjungos poveikį, pateikti rekomendacijas dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojų prisitaikymo prie besikeičiančių prekybos sąlygų. Siekiant tikslo, buvo iškelti šeši uždaviniai: 1. Nustatyti šalių regioninės ekonominės integracijos formavimosi teorines prielaidas. 2. Įvertinti RBK muitų sąjungos šalių narių žemės ūkio sektoriaus gamybos potencialą. 3. Apskaičiuoti RBK muitų sąjungos narių žemės ūkio ir maisto sektoriaus santykinį konkurencinį pranašumą pasaulio rinkose. 4. Išanalizuoti naujas užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais su RBK muitų sąjungos narėmis sąlygas. 5. Įvertinti galimą RBK muitų sąjungos poveikį Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojams. 6. Pateikti rekomendacijas dėl prisitaikymo prie pasikeitusių užsienio prekybos su RBK muitų sąjungos šalimis sąlygų.Analizuojant mokslinę literatūrą, buvo siekiama ištirti pagrindines ekonominės regioninės integracijos formavimosi prielaidas. Analizuojant RBK muitų sąjungos narių ekonominę situaciją, žemės ūkio sektoriaus potencialą, pasikeitusias užsienio prekybos su minėtomis šalimis sąlygas, galimą poveikį Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojams, vadovautasi dedukcijos, lyginamosios analizės, istoriniu lyginamuoju, statistinės analizės metodais. Siekiant įvertinti RBK muitų sąjungos šalių narių žemės ūkio ir maisto ūkio sektorių konkurencingumą, naudotas RCA (angl. Revealed Comparative Advantage) indeksas. Ištirta, kaip plečiantis sąjungai keisis RBK muitų sąjungos šalių žemės ūkio produktų konkurencingumas ir RCA indeksas. Tyrimo metu nustatytos teorinės regioninės ekonominės integracijos formavimosi prielaidos, parengtos rekomendacijos dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojų prisitaikymo prie pasikeitusių užsienio prekybos su RBK muitų sąjungos šalimis sąlygų. [Iš leidinio]

ENOver the past twenty years the tendency of establishing cross-border trading and economic associations might be identified. The establishment of customs union between Russia, Belarus and Kazakhstan (the RBK Customs Union) in 2010 is one of the most relevant regional economic alliances for Lithuania. The union of these countries will have a significant impact on the Lithuanian agricultural and food export, as Russia is one of the most important export markets for Lithuanian products. The aim of this study is to identify theoretical assumptions of regional economic integration, to assess the impact of RBK Customs union and to provide reasonable recommendations for Lithuanian agricultural and food exporters. The six objectives are as follows: 1. To identify the theoretical assumptions of regional economic integration. 2. To evaluate the potentials of agricultural sector for the RBK Customs Union members. 3. To estimate the revealed comparative advantage of agricultural and food sector for the RBK Customs Union members. 4. To analyze new foreign trade conditions among the RBK Customs Union members. 5. To estimate the possible impact of the RBK Customs Union establishment on Lithuanian agricultural and food exporters. 6. To provide recommendations respecting changing foreign trade conditions.The review of scientific literature implied the main assumptions of regional economic integration. In this case the monographic approach was implemented. The methods of deduction, comparative analysis, historical comparison and statistical analysis were applied in order to assess the RBK Customs Union members' economic situation, potential of agricultural sector and possible impact on Lithuanian agricultural and food export. Thus, using the RCA index (Revealed comparative advantage called) the international competitiveness of the RBK Customs Union member states in agricultural and food sectors was measured. In fact, the competitiveness of the RBK Customs Union members' agricultural products in global market and RCA changes under different unions were also analyzed. As the result, both the theoretical assumptions on the formation of regional economic integration were highlighted and the recommendations for Lithuanian agricultural and food exporters were presented. [From the publication]

ISBN:
9789955481225
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99639
Updated:
2023-03-28 10:54:43
Metrics:
Views: 8
Export: