Regionų konkurencingumą lemiančių veiksnių įtaka bendram konkurencingumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų konkurencingumą lemiančių veiksnių įtaka bendram konkurencingumui
Alternative Title:
Influence of regional competitiveness factors to agregated competitiveness
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 459-466
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama regionų konkurencingumą lemiančių veiksnių ir jų daromos įtakos bendram konkurencingumui problematika. Dėl didelės regiono ir konkurencingumo sampratų interpretacijų galimybės, patikslinti jų apibrėžimai. Siekiant nustatyti regiono konkurencingumą lemiančių veiksnių svarbą bendram konkurencingumui, išskirti regionų konkurencingumą lemiantys veiksniai, leidžiantys regionui labiausiai sukurti kompleksinį konkurencinį pranašumą, o ne pozityvias prielaidas konkurencingumui siekti. Ekspertinio vertinimo metu apskaičiuoti Lietuvos apskričių konkurencingumą lemiančių veiksnių svorio koeficientai, remiantis kuriais nustatyta jų įtaką bendram konkurencingumui ir suformuoti konkurencingumo didinimo strateginiai siūlymai kiekvienai apskričiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionų konkurencingumas; Konkurencingumą lemiančių veiksnių svarba bendram konkurencingumui; Konkurencingumo didinimo strategijos.; Regional competitiveness; Influence of regional competitiveness factors to aggregate competitiveness; Regional competitiveness improving strategies.

ENThe article analyzes the problems of the factors, determining competitive abilities of regions and their influence on the overall competitive ability. Due to the wide possibilities of interpretation of the concepts of the region and competitive abilities, their definitions were verified. In order to establish the importance of the factors, determining the competitive abilities of a region on the overall competitive ability, the factors, determining the competitive abilities of regions and allowing for developing of a complex competitive advantage for a region, but not positive preconditions for reaching for competitive abilities, were distinguished. During the expert evaluation the weight rates of the factors, determining the competitive abilities of the Lithuanian districts were calculated, their influence on the overall competitive ability was established and the strategic suggestions regarding the strengthening of competitive abilities were formulated for each district.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14732
Updated:
2018-12-17 12:13:11
Metrics:
Views: 67    Downloads: 16
Export: