Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2003.
Pages:
210 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Politikos įgyvendinimas; Darbotvarkė; Sprendimų priėmimas; Viešoji politika; Žemės reforma; Ignalinos atominė elektrinė; Lithuania; European Union; Policy implementation; Agenda; Decision making; Public policy; Land reform; Ignalina Nuclear Power Plant; Europos Sąjunga (European Union).
Contents:
Įvadas — 1. Politikos įgyvendinimo analizė — 2. Įgyvendinimo problemos lietuvos politiniame procese: 2.1 Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema Lietuvoje; 2.2 Pagrindinės politikos įgyvendinimo problemos Lietuvoje; 2.3 Klausimų identifikavimas bei darbotvarkės formavimas; 2.4 Politikos formavimas ir sprendimų priėmimas; 2.5 Politikos įgyvendinimas; 2.6 Viešosios politikos priežiūra, vertinimas ir grįžtamasis ryšys — 3. Fiksuoto telefono rysio paslaugų reguliavimas: 3.1 Trumpa apžvalga; 3.2 Nesėkmingo įgyvendinimo požymiai; 3.3 įgyvendinimo įvertinimas; Išvados — 4. Žemės reforma: 4.1 Trumpa apžvalga; 4.2 Nesėkmingo įgyvendinimo požymiai; 4.3 Įgyvendinimo įvertinimas; Išvados — 5. Saulėtekio komisuos veikla: 5.1 Trumpa apžvalga; 5.2 Nesėkmingo įgyvendinimo požymiai; 5.3 (gyvendinimo įvertinimas; Išvados — 6. Ignalinos atominės elektrinės udary mas: 6.1 Kodėl verta analizuoti neįgyvendintos politikos įgyvendinimą; 6.2 Trumpa apžvalga; 6.3 Politikos formavimo metu veikiančios sąlygos; 6.4 įgyvendinimo metu veikiančios sąlygos; Išvados — 7. Lietuvos narystė es ir jos itaka politikos įgyvendinimui: 7.1 Auganti įgyvendinimo svarba stojant į ES; 7.2 ES įtakos politikos įgyvendinimui stojančiose šalyse priemonės — Bendros išvados.
Keywords:
LT
Darbotvarkė; Ignalinos atominė elektrinė; Politika / Politics; Valdymas / Management; Viešoji politika; Žemės reforma.
Summary / Abstract:

LTŠios knygos atspirties taškas - pastebėjimas, jog daugelis viešosios politikos Lietuvoje trūkumų yra sietini su netinkamu priimtų sprendimų įgyvendinimu. Politikos įgyvendinimą Lietuvoje, ypač kai jis nesusijęs su stojimu į ES, iki šiol nepagrįstai ignoravo ir politikai, ir politiką analizuojantys ekspertai. Lietuvoje daugiausia dėmesio paprastai skiriama sprendimų priėmimui, vieno ar kito sprendimo motyvacijai bei turiniui. Tačiau pamirštama, jog problema, dėl kurios priimamas politinis ar administracinis sprendimas, nebus išspręsta, jei šis sprendimas nebus tinkamai įgyvendintas, o „mokymasis iš klaidų" ir administracinių gebėjimų stiprinimas nevyks, jei nebus vertinami įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai. Dėl pernelyg didelio dėmesio politinių sprendimų rengimui ir priėmimui ir per mažo dėmesio jų įgyvendinimui Lietuvai būdinga teisės aktų „infliacija", kai nuolat priimami nauji teisės aktai ar koreguojami ankstesni, dažnai norint tik patraukti rinkėjų dėmesį ar patenkinti prieštaringus interesų grupių norus. O realios visuomenės problemos lieka neišspręstos, nes pernelyg mažai galvojama apie tinkamą įgyvendinimo institucinę struktūrą, ypač atskirų valstybės institucijų veiklos koordinavimą ir priežiūrą, jų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, valdininkų paskatas ir motyvaciją, sprendimų pagrįstumą bei sutarimą tarp pagrindinių politikos veikėjų. Politikos įgyvendinimas dažnai tampa „trūkstama grandimi" visame politiniame procese - nuo problemos nustatymo iki įgyvendinimo bei vertinimo. Dėl šios „trūkstamos grandies" galiausiai lieka neišspręstos visuomenės problemos, o pati visuomenė linkusi nepasitikėti valstybės institucijomis.Ši knyga turi aiškų tikslą parodyti, nuo ko priklauso politikos įgyvendinimo sėkmė, ir kartu pateikti nesėkmingo politikos įgyvendinimo priežasčių šalinimo rekomendacijas. Netinkamas įgyvendinimas yra nuostolingas visuomenei ir ekonomiškai, ir politinio pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis prasme. Tačiau knygos autoriai neapsiriboja vien normatyvine analize, būdinga daugeliui politikos įgyvendinimo darbų (kur iš anksto būna užprogramuotas juose keliamas klausimas - kaip sukurti sąlygas geresniam, sėkmingesniam politikos įgyvendinimui). Šia knyga siekiama taip pat užpildyti esamą politikos įgyvendinimo tyrimų trūkumą ir žengti bent nedidelį žingsnį „perėjimo" reformų, politikos analizės bei Europos Sąjungos poveikio šalims kandidatėms studijų integravimo link. Kitaip sakant, ši knyga ne tik atsako į klausimą, kas lemia netinkamą ar nesėkmingą politinių sprendimų Lietuvoje įgyvendinimą, bet ir analizuoja, kaip politikos įgyvendinimą sąlygoja specifinė pastarųjų dvylikos metų reformų Lietuvoje aplinka ir stojimo į ES procesas. [Iš Įvado]

ISBN:
9955501456
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52693
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 176
Export: