Informacinių technologijų taikymo švietime konceptualusis pagrindimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių technologijų taikymo švietime konceptualusis pagrindimas
Alternative Title:
Conceptual background of the integration of information technology in education
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2003, t. 25, p. 127-134
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTInformacinės technologijos (IT) vis labiau įsilieja j mokymo ir mokymosi procesą, tampa neatsiejama jo dalimi. Visuomenės pokyčiai, milžiniška technologijų plėtra ir įvairovė verčia naujai žvelgti j mokymą kaip visuotinį procesą. Iš esmės kinta mokymo koncepcijos, pedagoginės nuostatos, tikslai, metodai. Šiuolaikines informacines priemones ir technologijas skatinama vartoti visuose mokomojo proceso lygmenyse, mokant ir besimokant įvairių dalykų. Todėl išskirtinis dėmesys skiriamas mokytojo, kaip dalyko specialisto, vaidmens kaitai. Šiuo metu tarptautiniai tyrimai išskiria keturias informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) taikymo švietime stadijas: pradinę, taikymo, įsiliejimo, kaitos. Straipsnyje nagrinėjami šių stadijų ypatumai konceptualiu lygiu, pateikiami mokymo kaitos požymiai. Remiamasi bendrojo lavinimo mokykla, tačiau esminės tendencijos tinka visam pedagoginiam procesui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) švietime; Mokytojų rengimas; Information and communication technologies (ICT) in education; Teacher education.

ENInformation technology (IT) is sinking deeper and deeper into the process of teaching and learning and becomes a concurrent part of it. The changes in the society, the grand development and variety of the technologies make us look afresh into the teaching as a universal process. The conceptions, pedagogical attitudes, goals, and methods of the teaching experience the essential changes as well. Contemporary informational measures and technologies are induced to be current in all levels of the teaching process while both teaching and learning of various things. Therefore the special regard to the shift of the teacher's role as a proficient of a subject is addressed. Currently the international researchers distinguish four stages of the information and communication technologies (ICT) employed in education: 1) emerging, 2) applying, 3) infusing, 4) transforming. The article deals with the peculiarity of these stages in the conceptual level, presents the signs of the teaching process' change. The presentation is on the ground of the secondary school, still the main trends fit with all pedagogical process. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12359
Updated:
2018-12-17 11:10:40
Metrics:
Views: 115    Downloads: 30
Export: