Aukštųjų mokyklų studentų naudojimasis spausdintinėmis ir elektroninėmis mokymo priemonėmis bei informacijos šaltiniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų mokyklų studentų naudojimasis spausdintinėmis ir elektroninėmis mokymo priemonėmis bei informacijos šaltiniais
Alternative Title:
Using printed and electronically based training aids and information sources by students of high school
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 83-88
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kokiomis mokymo priemonėmis ir informacijos šaltiniais naudojasi aukštųjų mokyklų studentai. Atliekant tyrimą, mokymo priemonės skirstytos į tradicines (spausdintinės, vaizdinės, filmuotos ir garsinės mokymo priemonės) ir elektronines (interneto šaltiniai, mokomoji medžiaga išorinėse kompiuterinėse laikmenose). Tyrimo rezultatai rodo, kad aukštųjų mokyklų studentai naudoja įvairias mokymo priemones ir informacijos šaltinius. Iš tradicinių mokymo priemonių grupės aukštųjų mokyklų studentai dažniausiai naudoja paskaitų konspektus ir vadovėlius. Nustatyta, kad paskaitų konspektus studentai naudoja dažniau nei vadovėlius. Jų manymu, paskaitų konspektuose mokomoji medžiaga yra geriau susisteminta ir jos pakanka atsiskaitymui. Aukštųjų mokyklų studentai edukacijos procese naudoja elektronines mokymo priemones - internete esančią mokomąją medžiagą. Dažniausiai naudojami dėstytojų paskaitų konspektai, kompiuteriniai žodynai, kompiuteriniai žinynai. Šias mokymo priemones naudoja 1/4 apklaustųjų aukštųjų mokyklų studentų. Kokybinis tyrimas giliau atskleidė tradicinių ir elektroninių mokymo priemonių privalumus. Elektroninėmis mokymo priemonėmis sparčiau galima gauti informaciją ir ja patogiau naudotis. Be to, internete pateikta išsamesnė ir naujesnė informacija nei vadovėliuose. Tradicinės mokymo priemonės patogesnės, jomis lengviau naudotis, patogiau jose pažymėti svarbiausią informaciją. Tačiau tradicinės mokymo priemonės nėra tokios efektingos, vaizdžios. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštosios mokyklos; Studentai; Naudojimasis mokymo priemonėmis ir informacijos šaltiniais.

ENThis paper provides the results of research about using of printed and electronically based training aids and information sources by students. The results show high school students using various training aids during educational process. The most popular seem to be traditional training aids – lectures notes and textbooks. Besides this, students use electronically based training aids –training material placed on the Internet- in educational process. The most frequently they use lectures notes placed on the Internet, electronically based dictionaries and manuals. The research revealed that close relationship between traditional and electronically based training aids is being observed in the informational society. The quantitive research has identified the benefits of traditional and electronically based training aids. Electronically based training aids helps to find information more quickly and to use it more efficiently, whereas traditional training aids are natural, unsophisticated and convenient as it is not difficult to use them and it is easy to highlight the main information. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Informacinių technologijų taikymo švietime konceptualusis pagrindimas / Valentina Dagienė. Informacijos mokslai. 2003, t. 25, p. 127-134.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7205
Updated:
2018-12-20 23:10:48
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: