Informacinių komunikacinių technologijų taikymo pradinio ugdymo procese teorinės prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių komunikacinių technologijų taikymo pradinio ugdymo procese teorinės prielaidos
Alternative Title:
Theoretical presumptions of ICT (information communication technologies) application in the process of elementary education
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 91-96
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTApibendrinant skirtingų autorių informacinių komunikacinių technologijų (IKТ) apibrėžtis, galima visa tai apibūdinti, kaip metodų ir būdų sistemą informacijai kurti, kaupti, saugoti ir perduoti vartotojui. Informacinės technologijos vis labiau įsilieja į mokymo ir mokymosi procesą tampa neatsiejama jo dalimi, daro didelę įtaką informacinės visuomenės formavimuisi. Šiuolaikines informacines priemones ir technologijas skatinama vartoti visuose mokomojo proceso lygmenyse, mokant ir mokantis įvairių dalykų (Dagienė, 2006). Straipsnyje siekiama atskleisti IKT taikymo pradinio ugdymo procese teorines prielaidas. IKT diegimas, ypač pradinėje mokykloje, vyksta dar gana chaotiškai – svarbu šiam darbui suteikti daugiau tikslingumo ir kryptingumo. Pedagogai, imdamiesi mokyti jaunesniojo amžiaus vaikus kompiuterinių įgūdžių, turi gerai apgalvoti siekiamus tikslus. Svarbu sutelkti mokytojų dėmesį į pedagoginius IKT vartojimo švietime aspektus. IKT pačios savaime nenulemia geresnių ugdymo rezultatų, neišmoko vaiko mokytis. Jos yra tik priemonė, padedanti formuoti ir ugdyti moksleivio motyvaciją. Išanalizavus IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005–2007 metų programą, galima teigti, kad mokyklose bus plačiai diegiamos informacinės technologijos įvairių dalykų pamokose bei visame ugdymo procese, internete atsiras daugiau aktualios mokymo ir mokymosi informacijos, bus ugdoma mokyklų bendruomenių kompiuterinė kompetencija.Reikšminiai žodžiai: Informacinės ir komunikacinės technologijos; Informacinės komunikacinės technologijos; Informacinėskomunikacinės technologijos; Pradinis ugdymas; Elementary education; Information communication technologies.

ENICT, introduced in the process of teaching and learning, have become a significant part of it thus deeply influencing the formation of Information Society. Recently many researches on ICT integration into the system of education have been carried out. However, it should be noted that mainly they are oriented towards the students and educators of main and secondary school (forms 5-12). Practically no exhaustive researches have been done on ICT application in the process of elementary education. Aiming to a wider and more rapid application of ICT in teaching and learning various subjects at all levels of education a demand of a more exhaustive analysis and consideration of ICT application in teaching elementary school subjects has arisen. Theoretical presumptions of ICT application in the process of elementary education are presented in the paper. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38971
Updated:
2018-12-17 12:08:47
Metrics:
Views: 72    Downloads: 19
Export: