Operation of educational software in the process of teaching sciences in Lithuanian primary and basic school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Operation of educational software in the process of teaching sciences in Lithuanian primary and basic school
In the Journal:
Journal of Baltic science education [JBSE]. 2006, no. 1, p. 17-26
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pilietiškumo ugdymas / Civics education.
Summary / Abstract:

LTInformacinių technologijų integravimas į edukacinę praktiką yra labai platus ir apima daug sričių, kur kompiuteriai naudojami kaip priemonė mokyti, komunikuoti ir kitais tikslais. Apibendrinant informacinių technologijų taikymo edukacinėje praktikoje įvairovę, išskiriamos šios kryptys: 1) mokymasis apie kompiuterį; 2) mokymasis iš kompiuterio; 3) mokymasis su kompiuteriu. Šiame straipsnyje, nagrinėjama kaip kompiuterinės mokymo programos naudojamos šalies bendrojo lavinimo mokyklos skirtingose pakopose: pradinėje ir pagrindinėje mokykloje per gamtamokslinių dalykų pamokas, kokie veiksniai (techniniai, edukaciniai) lemia jų naudojimą. Informacinių technologijų diegimas edukacinėje praktikoje dažniausiai nagrinėjamas mokyklų kompiuterizavimo aspektu. Kitaip tariant, tiriamas pirmasis informacinių technologijų taikymo etapas. Šis etapas yra svarbus ir laiduoja perėjimą į kitą informacinių technologijų taikymo etapą – jų taikymą daugelio dalykų edukacinėje praktikoje. Holistiniu požiūriu nagrinėjant kompiuterinių mokymo programų naudojimą, būtina atsižvelgti ne tik į kompiuterinės technikos išteklių, bet ir į edukologines šio edukacinio reiškinio problemas. Tad būsimų edukacinių tyrimų problematika turėtų būti grindžiama holistiniu požiūriu apie informacinių technologijų taikymą tiek gamtamokslinių dalykų, tiek kitų mokomųjų dalykų edukacinėje praktikoje. Empirinis tyrimas patvirtina holistinę kompiuterinių mokymo programų taikymo prieigą. Nustatyta, kad pradinėje mokykloje kompiuterių skaičius, tenkantis vienam mokiniui yra mažesnis, t.y. pradinė mokykla yra kompiuterizuota mažiau nei pagrindinė. Tačiau kompiuterines mokymo programas gamtamokslinių dalykų mokytojai naudoja dažniau nei pagrindinių mokyklų mokytojai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybingumas; Savimonė; Pilietiškumo principai; Statehood; National self-consciousness; Civil principles.

ENInternet technologies are widely integrated into educational practice, where they are used for teaching, communicating and other purposes. From the variety of IT use in education, three main directions are distinguished: 1) studying a computer; 2) studying from a computer; 3) studying with a computer. The article discusses the use of computerized teaching programs at the different levels of general education schools in Lithuania. It focuses on the classes of natural science in the primary and secondary schools, also - educational and technical means that influence the use of these programs. The implementation of IT is usually analyzed from the perspective of computerization of the schools. In other words, only the first stage of implementation of computer technologies is studied. That is a significant leading point into the second stage of IT implementation within the wider education practice. Looking from the holistic point of view, apart from considering IT sources, it is important to take into account the educational problems posed by this phenomenon. Therefore, the prospective research problematic should be based on the holistic perspective of the use of IT within the practice of teaching the natural sciences and other subjects. The empirical research confirms the holistic premise of the use of computerized educational programs. It is observed, that primary schools are less equipped with computers, than secondary ones. But the teachers of natural sciences in the primary schools use the computerized teaching programs more frequently than teachers of secondary schools.

ISSN:
1648-3839; 2538-7138
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8708
Updated:
2018-12-16 23:07:57
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: