Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme : situacijos analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme: situacijos analizė
Alternative Title:
Using information communication technologies in natural science education: situational analysis
Keywords:
LT
Informacinės technologijos / Information technology.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose dėstant gamtamokslinius dalykus panaudojamos informacinės komunikacinės technologijos. Atsižvelgiant į informacinės visuomenės plėtros situaciją šalyje, akivaizdu, kad pastaruoju metu darosi aktualu nuo mokyklų aprūpinimo kompiuterine technika pereiti prie kokybiškam švietimui būtinų paslaugų plėtojimo. Tyrimo rezultatai rodo, kad mokyklos aprūpintos kompiuteriais, tačiau tai neišsprendžia IKT taikymo ugdymo procese problemų, o būtent tokių rezultatų buvo tikėtasi mokyklų kompiuterizavimo pradžioje. Kompiuterinės technikos gausa neskatina intensyviai naudotis minėtomis priemonėmis, neišsprendžia mokytojų kvalifikacijos problemų, nedaro IKT efektyvesnių. Ugdomojo proceso metu IKT naudojamos nepakankamai. Audituotose mokyklose dažniausiai naudojami daugialypės terpės projektorius, kompiuterinės mokomosios programos, internetas. Netikslingas ir neprofesionalus santykis su šiomis informacinėmis priemonėmis didina laiko sąnaudas. Tai neigiamai veikia mokytojų motyvaciją minėtas priemones naudoti pamokose kuo dažniau. Gamtamokslinių dalykų pamokose, palyginti su kalbų, geografijos bei istorijos pamokomis, IKT buvo pasitelkiamos gana mažai.Reikšminiai žodžiai: IKT; Gamtamokslinis ugdymas; Situacija; ICT; Natural science education; Situation.

ENConsidering a nationwide situation on building information society, recent substantial changes show transition from applied computer technology at school to service extension necessary for decent education. A strategy for implementing ICT in Lithuanian education emphasizes that in order to succeed in accomplishing purposes and tasks, monitoring the process of ICT implementation, discussion and spread of notable examples and relevant experience must be periodically generated. The already conducted researches reveal that computer-based saved in comprehensive schools have been inefficiently applied; the huge majority of teachers remain as the passive users of the Internet; the great possibilities of stimulating learners’ creativity and research activity have not been fully accepted. The goal of this research is to renew the available data on using ICT in natural science education in comprehensive school. The investigation includes the methods of observation, interview, analysis of documents and expert evaluation. The material including the content of observation forms, school documents, auditors’ recordings and accounts of an outside audit of 38 Lithuanian schools has been examined. The survey was carried out in 2005-2006 and is expected to be proceeded in the future.

ISBN:
9986387116
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5936
Updated:
2013-04-28 16:20:03
Metrics:
Views: 38
Export: