Computer literacy in the context of school as a learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Computer literacy in the context of school as a learning organization
Alternative Title:
Kompiuterinis raštingumas mokyklos kaip besimokančios organizacijos kontekste
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2007, Nr. 2 (10), p. 73-85
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje suformuluotas tikslas - įvertinti kompiuterinio raštingumo raišką mokyklos kaip besimokančios organizacijos kontekste. Tikslui pasiekti išanalizuotos ir teoriškai pagrįstos kompiuterinio raštingumo ir besimokančios organizacijos sampratos, pateiktas mokyklos kaip besimokančios organizacijos vystymo modelis, atskleistas kompiuterinio raštingumo poreikis informacinėje - besimokančioje visuomenėje. Remiantis tyrimo rezultatais nustatytas gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų kompiuterizavimo lygis, vadovų ir mokytojų kompiuterinio raštingumo kompetencija, atlikta mokyklos vadovų nuostatų kompiuterinio raštingumo atžvilgiu analizė, atskleista mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška ir jos sąsajos su kompiuteriniu raštingumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinis raštingumas; Besimokanti organizacija; Mokykla; Computer literacy; Learning organization; School.

ENThe aim of the paper is to evaluate the expression of computer literacy in the context of school as a learning organisation. The concepts of computer literacy and learning organisation are analysed and based on the theoretical background; the model of development of a school as a learning organisation is presented; and the need for computer literacy in information-learning society is revealed. Based on the findings of the research, the level of computer literacy in high, secondary and basic schools as well as the competence of computer literacy of principals and teachers is established; the analysis of principals’ attitude towards computer literacy is conducted; and the expression of characteristics of a school as a learning organisation and its connection with computer literacy is revealed.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14407
Updated:
2018-12-17 12:00:28
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: