The Preconditions for developing the ability to obtain information in the pedagogical studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Preconditions for developing the ability to obtain information in the pedagogical studies
Alternative Title:
Informacijos paieškos gebėjimų formavimasis pedagoginėse studijose: prielaidos ir formos
Keywords:
EN
Ability to obtain information; Pedagogical studies..
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema formuluojama klausimu: kokios prielaidos (pedagoginės, psichologinės, sociokultūrinės) lemia būsimų mokytojų informacijos paieškos elektroninėse terpėse gebėjimų formavimąsi. Vertinant išorinių (studijos universitete, darbinė veikla, informatikos mokymasis bendrojo lavinimo mokykloje, buitinė veikla) ir vidinių prielaidų (interesų, pomėgių, polinkių) įtaką informacijos paieškos gebėjimų ugdymui nustatyta, kad tiek vidinės, tiek išorinės prielaidos lemia informacijos paieškos gebėjimų ugdymą. Išorinės prielaidos tapatintos su skirtingomis asmens veiklomis: studijų ir mokymosi veikla, darbine, buitine veikla. Edukologijoje yra atskleistas veiklos vaidmuo asmens gebėjimų ugdymui. Straipsnyje aprašytu tyrimu patvirtintas veiklos vaidmuo naujos rūšies gebėjimų - informacijos paieškos elektroniniuose šaltiniuose gebėjimų ugdymui. Vertinant skirtingų veiklos rūšių įtaką informacijos paieškos gebėjimų ugdymui, nustatyta, kad studijos aukštojoje mokykloje yra svarbiausia prielaida, palyginamų prielaidų grupėje. Mažiausiai svarbi prielaida - buitinė veikla. Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp pirmos ir antros studijų pakopos studentų požiūrio į šias išorines informacijos paieškos gebėjimų ugdymo prielaidas: studijas aukštojoje mokykloje, darbinę ir buitinę veiklą. Vidinių prielaidų grupėje pagal įtaką informacijos paieškos gebėjimų ugdymui pirmos ir antros studijų pakopos studentai palankiausiai vertina interesus. Skirtumas tarp vidinių prielaidų vertinimo patvirtinamas statistiškai. [Iš leidinio]

ENThe scientific problem is worded as a question: what factors (pedagogical, psychological, and socio-cultural) influence the skills related to the search of information in electronic media among future teachers. Evaluating the influence of external (university studies, work activities, informatics courses at general education institutions, household activities, etc.) and internal (interests, hobbies, strains, etc.) factors on skills related to the search of information, an observation was made that both external and internal factors are important. External factors were described as various activities of humans: studying, learning, working, performing household tasks, etc. The affect of various activities on the development of such skills has already been covered in educology. The research described in this article proves the affect of various activities on formation of new skills, i.e. search of the information in electronic media. Evaluating the effect of various activities on such skills, disclosed that studying in college or university is the most important factor. Everyday household activities are important least. The research detected statistically important differences between the opinions of the 1st and the 2nd level students towards two external factors: studying in college or university and work and household activities. Internal factors most positively evaluated by the 1st and the 2nd level students are interests. The difference between the evaluations of external and internal factors has been confirmed statistically.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8732
Updated:
2013-04-28 16:49:30
Metrics:
Views: 4
Export: