Kompiuterinių mokymo programų taikymas gamtamoksliniame ugdyme.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterinių mokymo programų taikymas gamtamoksliniame ugdyme
Alternative Title:
Application of computer-assisted teaching programmes in natural science education
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 75-79
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pradinis ugdymas / Primary education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, koks yra kompiuterinių mokymo programų naudojimo dažnis gamtamokslinių dalykų edukacinėje praktikoje, ar jis skiriasi pradinės ir pagrindinės mokyklos koncentruose, skirtingų gamtamokslinių dalykų pamokose. Pradinėje mokykloje kompiuterinės mokymo programos per pasaulio pažinimo pamokas naudojamos dažniau nei pagrindinėje mokykloje per gamtamokslinio ugdymo pamokas. Skirtumas tarp kompiuterinių mokymo programų naudojimo santykinių dažnių pradinėje ir pagrindinėje mokykloje patvirtintas statistiškai. Techninės prielaidos dar neužtikrina sėkmingo jų naudojimo gamtamokslinių dalykų edukacinėje praktikoje. Svarbios ir didaktinės prielaidos įvardytos tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių tyrėjų: mokytojų technologinių ir didaktinių gebėjimų taikyti informacines technologijas tobulinimas, kompiuterinių mokymo programų naudojimo metodikų konkretizavimas Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose. Skiriasi kompiuterinių mokymo programų naudojimo dažniai skirtingų gamtamokslinių dalykų pamokose pagrindinėje mokykloje: dažniausiai jos naudojamos biologijos (41,3 proc.), rečiau chemijos (32,6 proc.), rečiausiai – fizikos (30,8 proc.) pamokose. Pradinėje mokykloje per pasaulio pažinimo pamokas kompiuterines mokymo programas dažniau naudoja miestų ir rajonų centrų mokyklų moksleiviai (58,2 proc.) nei kaimo mokyklų moksleiviai (47,8 proc.). Pagrindinėje mokykloje per gamtamokslinio ugdymo pamokas (fizikos, chemijos, biologijos) kompiuterinės mokymo programos dažniau naudojamos kaimo vietovių mokyklose nei rajonų centrų ar miestų mokyklose.Reikšminiai žodžiai: Informacijos technologija; Kompiuterinės mokymo programos; Pradinės mokyklos; Pagrindinė mokykla; Gamtos pažinimas; Gamtamokslinis ugdymas.

ENThe article analyses the frequency of using computer-assisted teaching programmes in the educational practice of natural science, whether it varies in primary and basic schools or in the lessons of different sciences. Computer-assisted teaching programmes are used in primary schools during the lessons of world science more often than in basic schools during the lessons of natural science education. Difference between the relative frequencies of using computer-assisted teaching programmes in primary and basic schools has been statistically proved. Technical premises alone do not ensure the successful use of these programmes in the educational practice of natural sciences. Among the important didactic prerequisites, improving teachers’ technological and didactic skills of applying IT and specification of methodologies for using computer-assisted teaching programmes are identified by both Lithuanian and other Baltic researchers. Frequency of using computer-assisted teaching programmes varies in lessons of different natural sciences in basic schools: they are most often used in biology lessons (41,3%), more seldom – in chemistry lessons (32,6%) and most seldom – in lessons of physics (30,8%). In primary schools during the lessons of world science computer-assisted teaching programmes are used more often by pupils from town and regional centre schools (58,2%) than by pupils from village schools (47,8%). In basic schools computer-assisted teaching programmes are used more often by pupils from rural schools than by those from town and regional centre schools.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8258
Updated:
2018-12-20 23:07:13
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: