Būsimų pedagogų nuomonė apie informacinių technologijų taikymą pradiniame ugdyme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų pedagogų nuomonė apie informacinių technologijų taikymą pradiniame ugdyme
Alternative Title:
Future teacher opinion on information technology in primary education
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Kompiuterinės priemonės; Pradinio ugdymo pedagogas; Pradinukas; A computer program; Begiiner; Beginner; Computer program; Elementary education teacher; Information technology.
Keywords:
LT
Kompiuterinės priemonės; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinio ugdymo pedagogas; Technologijos / Technologies; Ugdymas / Education; Pradinis / Primary.
EN
A computer program; Begiiner; Beginner; Computer program; Elementary education teacher.
Summary / Abstract:

LTInformacinės technologijos (IT) vis labiau įsilieja į mokymo ir mokymosi procesą, tampa neatsiejama jo dalimi. Visuomenės pokyčiai, milžiniška technologijų plėtra ir įvairovė verčia naujai žvelgti į mokymą kaip visuotinį procesą. Iš esmės kinta mokymo koncepcijos, pedagoginės nuostatos, tikslai, metodai. Šiuolaikines informacines priemones ir technologijas skatinama vartoti visuose mokomojo proceso lygmenyse, mokant ir besimokant įvairių dalykų. Naudojant kompiuterines priemones mokymo procese formuojami įgūdžiai, vystoma orientacija, sudominami mokiniai ir ugdomas noras tobulėti, greičiau išmokstama nauja medžiaga, įvairinama mokytojo ir mokinio veikla. Esminis klausimas, dominantis pedagogus – kaip panaudoti informacines technologijas pradinio ugdymo procese, norint pasiekti mokymo ir mokymosi kokybinio šuolio, moksleivių motyvacijos gerinimo, praktinių ir teorinių žinių sąsajos. Tyrimo analizė atskleidžia Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto pradinio ugdymo programos absolventų požiūrį į informacinių technologijų taikymą ir jų panaudojimą pradinių klasių veikloje. Iš pateiktų duomenų matyti, kad daugiau nei pusė būsimų pedagogų mano, kad informacinės technologijos gali ženkliai pagerinti mokymosi procesą ir jo kokybę. 32% teigia, jog naudojimasis internetu kelia ir pavojų vaikų saugumui bei jų harmoningam vystymuisi.

ENInformation technologies (IT) are more and more involved into a teaching and learning process and become its integral part. Social changes, enormous development of technologies and their variety make us look at teaching as a general process. Teaching concepts, pedagogical attitudes, aims and methods are fundamentally changing. It is encourages to use nowadays information equipment and technologies in all levels of the teaching process and while teaching and learning various subjects. While using computer means in the teaching process, skills are formed and orientation is developed. Students are attracted, they want to improve and acquire new material quicker. Also, teacher's activities become more different. The main question raised by pedagogues is how to use IT in the primary education process in order to acquire a qualitative change of teaching and learning, increase in student's motivation and the relation of practical and theoretical knowledge. A research revealed an attitude of graduates of the primary education programme in the Faculty of Pedagogy of Vilnius kolegija to the IT application and their use in the activities of primary education classes. The data reveals that more than half future pedagogues think that IT may significantly improve the learning process and its quality. 32 % stated that the use of the Internet is hazardous to children and their harmonious development.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28020
Updated:
2013-07-26 13:42:01
Metrics:
Views: 43
Export: