Kontinentinės Europos viešojo administravimo genezė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontinentinės Europos viešojo administravimo genezė
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2002, Nr. 1, p. 55-60
Keywords:
LT
Viešojo administravimo genezė; Europos viešojo administravimo mokyklos.
EN
Genesis of public administration; European schools of public administration; Ura.
Summary / Abstract:

LTSiekiant geriau išsiaiškinti šiuolaikines viešojo administravimo tendencijas ir įvertinti dabar pasaulyje įsigalinčio anglosaksiškojo (amerikietiškojo) viešojo administravimo modelio atsiradimo priežastis, šiame straipsnyje analizuojama europietiškojo viešojo administravimo genezė per austrų-vokiečių ir prancūzų administravimo mokyklos raidos prizmę. Akcentuojama, kad, įsigalint vadyba grindžiamai amerikietiškajai viešojo administravimo koncepcijai, tiek austrųvokiečių, tiek prancūzų administravimo mokyklų patirtis tyrinėtojams dar yra gana platus tyrimų laukas. Atlikta analizė apibendrinta išvada, kad Europos kontinentinėje tradicijoje įsigalėjusi nuostata, kad žmogus, viešųjų paslaugų vartotojas, yra teisės ir pareigų subjektas, kurio pagrindinės vertybės yra jo teisės, laisvės, teisiniai interesai ir teisiškai apibrėžtos pareigos, yra svarbi tolesnės viešojo administravimo raidos prielaida. [Iš leidinio]

ENCurrently Anglo-Saxon models of public administration are dominant. These models are based on business management and public policy approach. The discussion in this article focuses on the legalistic models of public administration which were formerly used in continental Europe and are still valid in many countries. These models come from Austrian, German and French schools of public administration and are used in practice. This article provides an overview of the traditional administration genesis and assessment of its impact on administrative processes in continental Europe. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11748
Updated:
2018-12-17 11:00:06
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: