Lietuvos pensijų sistemos modelis : teisiniai aspektai ir valdymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pensijų sistemos modelis: teisiniai aspektai ir valdymas
Alternative Title:
Lithuanian pension system model: legal aspects and management
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 4, p. 41-51
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Senatvė / Aging; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos Komisijos ataskaitoje dėl pakankamų ir stabilių pensijų akcentuojama, kad pagrindinės Lietuvos pensijų sistemos problemos yra visuomenės senėjimas ir būsimo gyvenimo trukmės ilgėjimas, todėl reikia vis didesnių finansinių resursų pensijų išmokoms. Straipsnyje aptariami Lietuvos pensijų sistemos modelio teisiniai aspektai bei valdymo tendencijos. Straipsnio tema aktuali dėl to, kad atlikta Lietuvos pensijų sistemos modelio teisinių aspektų ir valdymo tendencijų analizė leidžia modeliuoti Lietuvos pensijų sistemos ateitį ES valstybių pensijų sistemų kontekste ir prognozuoti tolesnes Lietuvos pensijų sistemos reformas. Analizuojant Lietuvos pensijų sistemos modelį, teisinius aspektus ir valdymo tendencijas, naudotasi mokslinės literatūros analizės, norminių teisės aktų, dokumentų analizės, istoriniu ir lyginamosios analizės metodais. Šio straipsnio teorinio tyrimo rezultatai, pateikiami apibendrinimai ir išvados gali būti panaudoti reformuojant Lietuvos pensijų sistemą ar kaip metodinė literatūra šia tema besidomintiems akademinės bendruomenės nariams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos pensijų sistemos modelis; Pensijų sistema; Pensijų sistemos; Reforma; Senėjanti visuomenė; Teisė; Valdymas; Aigening society; Law; Lithuania; Management; Pension system; Pension system reform; The Lithuanian pension system model.

ENThe relevance of the pension system reform is conditioned by the social-economic situation in Lithuania. The European Commission report the adequate and sustainable pension strategy outlines that the main problems of Lithuania are the ageing society and increase of life expectancy; thus, spending on pensions is increasing. The present article contains a description of the Lithuanian pension system model legal aspects and management problems. The topic of this article is significant: the analysis of the legal aspects and management tendencies of the Lithuanian pension system is allows to construct a future Lithuanian pension system model in the context of pension systems of other European Union countries. The methods of scientific literature analysis, legal acts analysis, document analysis, as well as the historical and comparative methods were used in the present article. The theoretical results and conclusions can be used while planning future reforms of the Lithuanian pension system. They may be also used as a methodical literary source when studying the actual processes in the field of the pension system reforms of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26605
Updated:
2013-09-03 13:39:55
Metrics:
Views: 23
Export: