Bankroto administratorių atlyginimai: situacijos analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankroto administratorių atlyginimai: situacijos analizė
Alternative Title:
Compensations for bankruptcy administrators: situation analysis
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2018, Nr. 1, p. 83-99
Keywords:
LT
Bankroto administratoriaus atlyginimas; Bankroto administravimas; Metavaldymas; Naujoji viešoji vadyba; Naujasis viešasis valdymas
EN
Bankruptcy administrator remuneration; Bankruptcy administration; Metagovernance; New public management; New public governance
Summary / Abstract:

LTEsminis šio straipsnio tikslas – pristatyti atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui dekompoziciją, identifikuoti struktūrinius atlyginimo skyrimo elementus, įvardinant galiojantį šių klausimų teisinį reglamentavimą Lietuvoje ir palyginant jį su pasirinktų Europos valstybių – Latvijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos atitinkamomis įstatyminio reglamentavimo nuostatomis. Teisinio šio klausimo reguliavimo modifikavimas (Lietuvoje šiuo metu vykdomi nemokumo administravimo srities sisteminiai pokyčiai) traktuojamas metavaldymo kontekste. Metavaldymo įtaka stebima pastarojo laikotarpio bankroto administravimo procesų modernizavimo kryptyse: teisinio reguliavimo pakeitimais didinamas valstybės koordinavimo ir procesų valdymo vaidmuo, deklaruojamas siekis modernizavimo reformomis išgyvendinti korupciją ir kitas viešojo intereso prasme žalingas praktikas, bankroto administravimo procesų valdyme stebima tinklaveika, atsiskleidžia kvalifikuotų Lyginamoji atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui dekompozicijos analizė atskleidžia esmines šio klausimo reglamentavimo Lietuvoje praktiką ir galimas pokyčių kryptis. Administratorius parenkamas atsitiktiniu būdu, naudojant kompiuterinę sistemą ir skiriamas neskundžiama teismo nutartimi; administratoriaus atlyginimą tvirtina kreditoriai, jų sprendimas gali būti skundžiamas teismui, kuris pagal Vyriausybės patvirtintus rekomenduojamus atlyginimo dydžius neskundžiama nutartimi nustato atlyginimo sumą; iki šiol nėra efektyviai veikiančio bankroto administratoriaus atlyginimo finansavimo mechanizmo mažaturčių ir beturčių įmonių bankroto atveju, didžiausia rizika ir finansinė našta tenka pačiam bankroto administratoriui. Spręstina, kad bankroto administratoriaus atlyginimo skyrimo reglamentavimas Lietuvoje negali būti traktuojamas kaip teisiškai nuoseklus.Įstatymo nuostatos, jas palyginus su tapačiu reguliavimu Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Švedijoje, Lietuvoje vertintinos kaip labiausiai nepalankios bankroto administratoriams. Siekiant suinteresuotas bankroto proceso šalis ir pačią visuomenę tenkinančių rezultatų nemokumo valdymo srityje, reikalinga stiprinti tinklaveikos raišką sprendimų priėmime ir realizavime, būtinos viešosios konsultacijos, glaudus bendradarbiavimas su visomis interesų grupėmis, taip pat atskirų planuojamų sprendimų, viešojo administravimo veiksmų vertinimas viešojo intereso ir viešosios vertės kūrimo aspektais. [Iš leidinio]

ENThe main goal of this article is to present compensation for a bankruptcy administrator decomposition – to identify the structural elements of compensation procedure while analyzing relevant existing legal regulations in Lithuania and comparing it with the legal regulations in the selected European countries – Latvia, Great Britain and Sweden. The modification of legal regulation in this field (currently insolvency administration systematic changes are being introduced in Lithuania) are interpreted in the metagovernance context. The influence of metagovernance is being witnessed in the recent tendencies of bankruptcy administration modernization: regulatory changes increases the role of state in coordination and process management, the official aim to eradicate corruption and other practices harmful to public interest by modernization reforms is being declared, networking is being used in the management of bankruptcy administration processes, the need of qualified public sector employees has emerged. Comparative analysis of compensation for a bankruptcy administrator decomposition reveals main aspects of compensation for a bankruptcy administrator related legal regulation in Lithuania: bankruptcy administrator is assigned randomly by an automated system and is subsequently appointed by an unappealable ruling by the court; An insolvent company’s creditors decide the amount of compensation for the bankruptcy administrator. This decision can be challenged in the courts, and a court may issue an unappealable ruling on the bankruptcy administrator’s compensation based on government recommendations for appropriate compensation amounts; In the case of insolvent companies with limited or no assets at all, there is no mechanism in place for compensation for a bankruptcy administrator and the main burden of procedural expenses lies with the administrator.The regulation of compensation for bankruptcy administrators in Lithuania is not legally consistent. A comparison of Lithuanian regulations to relevant legal provisions in Latvia, the United Kingdom, and Sweden reveals that Lithuania’s regulations are relatively the least favorable ones for bankruptcy administrators. Aiming results in the field of insolvency management that would satisfy stakeholders and society itself, one needs to strengthen networking in the decision making and realization. Public consultations, working closely with all the interest groups is necessary, also the pre-evaluation of planned decisions and future public administration actions through the aspect of public interest is vital. [From the publication]

ISSN:
1648-4541, 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81605
Updated:
2020-01-13 17:31:22
Metrics:
Views: 13
Export: