Lithuanian public administration : a usable state bureaucracy?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian public administration: a usable state bureaucracy?
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2001, vol. 32, no. 2, p. 170-181
Keywords:
LT
BIUROKRATIJA; Demokratinė konsolidacija; NAUJASIS INSTITUCIONALIZMAS; VIEŠAS ADMINISTRAVIMAS; Valstybės biurokratija; Viešasis administravimas.
EN
BUREAUCRACY; Democratic consolidation; NEW INSTITUTIONALISM; PUBLIC ADMINISTRATION; State bureaucracy.
Summary / Abstract:

LTVidurio ir Rytų Europos pokomunistinė transformacija politikos mokslams visų pirma įdomi dėl demokratijos konsolidacijos procesų. Visgi reikia pastebėti, kad šiame kontekste gana menkai tyrinėta lieka valstybės administravimo (biurokratijos) konsolidacijos minėto regiono valstybėse problema. Beveik nėra išsamių empirinių regione vykdomų administracinių reformų tyrimų. Valstybės biurokratinio aparato reforma tapo rimtu iššūkiu Lietuvai. Stokodamos lyderių, turinčių reikalingas administracines kompetencijas bei gebėjimus vystyti ideologiškai nuoseklias reformų programas, Lietuvos politinės partijos susidūrė su rimtais sunkumais tinkamai valdyti ir vadovauti ministerijoms. Tuo pat metu sovietmečio komandinio administravimo, pagrįsto formalizmu, o ne praktiniais viešosios politikos įgyvendinimo veiksmais, palikimas užkirto kelią pastangoms valstybės biurakratinę sistemą reformuoti „iš apačios“. Nors Europos Sąjunga tebereikalauja Lietuvos valstybės tarnybos reformavimo, realūs sistemos pakeitimai yra nežymūs, o valdininkai sunkiai atsikrato anksčiau susiformavusių veiklos praktikų bei normų. Šiame straipsnyje keliamas klausimas, ar komunistinę administracinę sistemą keičiant į demokratinę Lietuvoje pavyko sukurti tokią biurokratinę sistemą, kuri tenkintų demokratinės valstybės poreikius. Ar po dešimties valstybės administravimo sistemos transformacijos metų turime biurokratiją, kuri veikia pagal nustatytas teisės normas, šioms normoms paklūsta bei efektyviai įgyvendina jai numatytas funkcijas?.

ENReform of the state bureaucracy has been a serious challenge in Lithuania. In the face of a dearth of leaders with the requisite administrative expertise as well as capacity for developing ideologically coherent programs, Lithuania's political parties have had great difficulty in properly managing and directing the ministries of the government. At the same time, the Soviet era legacy of command administration with an emphasis on formalism (versus practical execution of policy) has undermined bottom-up efforts to reform the state bureaucracy. While the European Union continues to impose reforms on Lithuania's civil service, the changes are largely cosmetic, as administrators cleave to old habits. [text from author]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30106
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 7
Export: