Studentų ir dėstytojų požiūrio į aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinę kompetenciją raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų ir dėstytojų požiūrio į aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinę kompetenciją raiška
Alternative Title:
Expression of students’ and lecturers’ approach to the educational competence of lecturers of higher educational establishments
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 70, p. 169-174
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kvalifikacijos kėlimas; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išnagrinėti kai kuriuos universitetų dėstytojų edukacinės kompetencijos aspektus. Atliekant tyrimo duomenų analize, pasinaudota statistinių hipotezių vertinimo procedūrų galimybėmis. Šiuo statistikos apdorojimo būdu pagrindžiama hipotezė, jog tyrimo metu išryškėję LTU ir VPU edukacinio darbo ypatumai yra vienodai būdingi abiejų tirtų universitetų dėstytojams. Straipsnyje daroma išvada, kad dėstytojų ir studentų nuomonės dėl dėstytojų edukacinės kompetencijos akivaizdžiai skiriasi. Studentų nuomone, dėstytojai savo profesionalumą pervertina. Atliktas tyrimas parodė, kad universitetų dėstytojams trūksta praktinių metodinių žinių. Tyrimo metu taip pat išryškėjo svarbi švietimo reformos spraga: aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos nebuvimas. Tai patvirtino ir tirtų universitetų dokumentų analizė: pagrindinė dėstytojų žinių gilinimo priemonė - savišvieta. [Iš leidinio]

ENThe article aims at analysing certain aspects of education competence of university lecturers. The analysis of the research findings was based on the procedures of statistical hypothesis assessment. This method of processing statistical information proved the hypothesis that the qualities of educational performance identified during the research at Vilnius Pedagogical University and Vilnius Law University are equally typical to the lecturers of both universities researched. The article concludes that lecturers’ and students opinions on the lecturers’ educational competence are evidently different. According to students, lecturers overestimate their professional level. The conducted research showed that university lecturers have insufficient methodical practical knowledge. At the time of carrying out the research an important gap of the educational system came to light - the absence of the system of qualification development of lecturers of higher educational establishment. This was also proved by the analysis of university documents showing that the main means of improving lecturers knowledge is self-education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8211
Updated:
2018-12-17 11:21:05
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: